Dział świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach realizuje przepisy ustawy z dnia 1 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin w części dotyczącej wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu potwierdzonego w zaświadczeniu  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.