Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Przyroda w Gminie Wilkowice


Gmina Wilkowice to piękne i szczególnie bogate w walory przyrodnicze miejsce, leżące u podnóży Beskidu Małego, z jednej, oraz Beskidu Śląskiego, z drugiej strony. Ponad 50 % powierzchni Gminy zajmują tereny leśne, w tym wiele fragmentów o niebagatelnej wartości przyrodniczej. Najwspanialsze ostoje wspaniałej, dzikiej przyrody na terenie Gminy to: 

 

GRUPA KLIMCZOKA 

Obszar grupy Klimczoka obfituje w liczne potoki, które tworzą często urokliwe kaskady. Jednym  z nich jest Białka. Na terenie tym stwierdzono występowanie około 400 gatunków roślin. Florę leśną reprezentują m.in. buki, świerki i jawory. Możemy spotkać tu też gatunki wysokogórskie, takie jak tymotka alpejska, modrzyk górski czy wietlica alpejska. Występuje tu ok 20 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą (m.in. podrzeń żebrowiec i cis pospolity). Najpopularniejszymi przedstawicielami świata zwierzęcego są sarny, dziki i jelenie. Występują tu też gatunki rzadkie, takie jak: głuszec, orzechówka, jarząbek, myszołów czy krogulec. Miejsce to znajduje się też w zakresie terytorium wilków czy rysi. Dużą ciekawostką jest, rosnące na wschodnim stoku Klimczoka, najwyższe drzewo w Polsce - blisko 60-metrowa daglezja zielona.

Grupa Klimczoka znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz w granicach, utworzonego w 2008 r., Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Beskid Śląski" w ramach programu "Natura 2000".  Prowadzi tu też, z zapory w Wapienicy, wytyczona przez Nadleśnictwo Bielsko, "Ścieżka dydaktyczna w grupie Klimczoka Beskidu Śląskiego".GRUPA MAGURKI WILKOWICKIEJ

Grupa Magurki, wraz z znajdującym się w jej obrębie najwyższym szczytem Beskidu Małego - Czuplem (930 m), leży w zachodniej części tego pasma górskiego. Osobliwością przyrodniczą grupy jest występowanie w grzbietowych partiach gór buczyn kwaśnych, z finezyjnie powykręcanymi, skarłowaciałymi bukami oraz świerczyn. Na obszarze tym znajdują się też bogate siedliska żyznej buczyny karpackiej. Występują tu liczne jaskinie, posiadające dogodne warunki do zimowana nietoperzy, takich jak: podkowiec mały, nocek duży, nocek Bechsteina i nocek orzęsiony. Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000„Beskid Mały” są również dwa gatunki płazów: traszka karpacka i kumak górski.

Pasmo Magurki Wilkowickiej znajduje się w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. W 2009 r. utworzono tu Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Beskid Mały" w ramach programu "Natura 2000"


LASEK WILKOWICKI 

Lasek Wilkowicki to urokliwe miejsce leżące w samym sercu Bramy Wilkowickiej, oddzielającej Beskid Śląski i Beskid Mały. Jest popularnym miejscem spacerów dla mieszkańców naszej Gminy. Na niewielkim terenie występuje tu kilka typów siedliskowych lasów: bór mieszany las grądowy, las łęgowy i inne. Dostrzec można tu wiele rzadkich gatunków roślin, takich jak liczydło górskie, ciemiężyca zielona, goryczka trojeściowa czy żurawiec falisty. Lasek stanowi też miejsce bytowania i rozrodu płazów, takich jak żaba trawna, ropucha szara czy kumak górski. W wodzie zaobserwować można niewielkie ryby - strzeble potokowe. Zalatują tu także kaczki krzyżówki.

Przy współpracy z Klubem Gaja wytyczono tu "Ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną w Lasku Wilkowickim", dzięki której można lepiej poznać to wyjątkowe miejsce.


PARK WOLNOŚCI

Umiejscowiony w centralnym miejscu Gminy Wilkowice, tuż obok Urzędu Gminy, park ma bogatą historię. Powstał w latach dwudziestych ubiegłego wieku z inicjatywy żon lekarzy pracujących w pobliskim uzdrowisku w Bystrej. Do wybuchu II wojny światowej opiekowało się nim Towarzystwo Upiększania Bystrej. Potem teren parku zaczął się kurczyć - kolejne fragmenty przeznaczano na działki budowlane i drogi. Do dziś ostał się niewielki, ale bardzo cenny przyrodniczo fragment. Rośnie tutaj rzadki dzisiaj las grądowy, w którym występują lipy i dęby. Można tu zobaczyć zawilca gajowego, czosnek niedźwiedzi czy pióropusznik strusi. Znajduje się tu także wyjątkowy drzewostan, w tym aż trzy, ponadstuletnie pomniki przyrody: klon jawor o nazwie "Klimczok", buk zwyczajny o nazwie "Borsuczy Buk" i dąb szypułkowy o nazwie "Bystrzyk".

Przy udziale Klubu Gaja wytyczono tu trasę ścieżki dydaktycznej "Odkryj swój park", dzięki której można lepiej poznać to miejsce.


Pozostałe aktualności: