Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

W dniu 22 grudnia 2023 r. Gmina Wilkowice zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach porozumienie, ustalające zasady promocji oraz realizacji programu Czyste Powietrze na terenie gminy.

W związku z powyższym od dnia 06 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice (sala sesyjna)  zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze.

Wszelkie informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl


Harmonogram pracy punktu konsultacyjno – informacyjnego:

GMINA WILKOWICE W PILOTAŻU

Gmina Wilkowice jako jedna z dwóch gmin w Polsce (obok Gminy Zabierzów) wzięła udział w pilotażowym programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu, na początku roku 2020, zaplanowano spotkania z mieszkańcami, dyżury konsultacyjne oraz praktyczną pomoc ekspertów przy pozyskaniu pieniędzy na wymianę pieca i termomodernizację.

Pilotaż zakończył się dużym sukcesem.

- 98 osób podpisało umowy na dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze,

ponad 4,5 miliona złotych wyniósł całkowity koszt przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu, z tego w formie dotacji do mieszkańców Gminy Wilkowice trafiło blisko 2 miliony złotych,
- dzięki temu z naszej Gminy zniknęło 76 "kopciuchów"


PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Celem programu „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku.

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, ale także przynieść oszczędności finansowe w domowym budżecie.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

  • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
  • docieplenia przegród budynku,
  • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Więcej informacji na temat Programu uzyskać można na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozostałe aktualności: