Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach jest jednostką budżetową Gminy Wilkowice. Ta instytucja samorządowa zajmuje się świadczeniem szeroko pojętej pomocy społecznej - dążeniem do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Jej głównym zadaniem jest wykonywanie zadania własnego gminy w tym zakresie, realizując przyjętą przez Radę Gminy Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wilkowice na lata 2016-2022.


Adres:
ul. Parkowa 10
43-365 Wilkowice


Kontakt:
Tel.: 33/443 22 55
E-mail: sekretariat@gops.wilkowice.pl

Strona internetowa:wilkowice.pl/gops/


Dyrektor GOPS w Wilkowicach:

Gabriela Hamerlak-Ciurla 

Pozostałe aktualności: