Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Stypendia/nagrody dla uczniów

W celu realizacji "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wilkowice" nasza Gmina przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz nagrody za osiągnięcia sportowe dla uczniów klas IV-VIII uczących się w placówkach na terenie Gminy Wilkowice, bez względu na miejsce ich zamieszkania. 

Zasady przyznawania stypendiów i nagród, w tym niezbędne do osiągnięcia wyniki, określają dwie Uchwały Rady Gminy Wilkowice:

Z wnioskiem o przyznanie stypendium / nagrody występuje rodzic / opiekun prawny, do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, w którym uczeń uzyskał odpowiednie wyniki. Wzór wniosku do pobrania poniżej.

Pozostałe aktualności: