Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Obowiązek informacyjny

Program dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

Źródło finansowania: 

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych. 

Cel projektu:

Program „Posiłek w szkole i w domu" przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

Realizator projektu: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 

Całkowita wartość programu: 162 500,00 zł 

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 97 500,00 zł (60%)
  • środki własne: 65 000,00 zł (40%) 

Termin realizacji: 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 (EDYCJA 2021) MODUŁ II: ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI „SENIOR+”

Autor:

autor

Data publikacji:

2021-11-16

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 (EDYCJA 2022) MODUŁ II: ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI „SENIOR+”

Autor:

autor

Data publikacji:

2022-07-27