Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zakres zadania:

Opracowanie kompleksowej, pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano -montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o sześć sal dydaktycznych z zapleczem sanitarnym, strefą wejściową klas starszych (z szatnią), strefą nauczycieli, strefą administracji, strefą terapii zajęciowej, biblioteką, strefą techniczną oraz pomieszczeniami towarzyszącymi i uzupełniającymi.

Zmiany zagospodarowania terenu dla całego terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  wraz z dojściami pieszymi, dojazdami i miejscami postojowymi, przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz ogrodzenia terenu.

Inwestycja obejmuje również wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakresie niezbędnym do oddania rozbudowy będącej przedmiotem zamówienia do użytku. 

Całkowita wartość inwestycji: 8.253.054,29 zł 

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2.992.363,00 zł 

Termin realizacji: 29.09.2023 r.

Wykonawca robót budowlanych: WODPOL Sp. z o.o., ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec