Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Przebudowa ciągu drogowego ulic Wiśniowej i Ornej w BystrejW dniu 23.11.2022r. została podpisana umowa na realizację inwestycji „Przebudowa ciągu drogowego ulic Wiśniowej i Ornej w Bystrej”

Inwestycja obejmuje:

- przebudowę ulicy Wiśniowej na odcinku ok. 145 mb i przebudowę ulicy Ornej na odcinku ok. 135 mb,

- budowę odwodnienia w postaci kolektora deszczowego,

- przebudowę zjazdów publicznych oraz wjazdów indywidualnych,

- przebudowę oraz zabezpieczenie sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i elektrycznych.

Ciąg drogowy ul. Wiśniowa i Orna zaprojektowano jako drogi jedno-jezdniowe, dwukierunkowe o szerokości równej 3,5 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m, co odpowiada łącznej szerokości przekroju drogowego dostępnego dla pojazdów o długości równej 5m. Roboty będą obejmowały wykonanie podbudowy z mieszanek stabilizowanych mechanicznie i nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, wykonanie poboczy po obu stronach drogi oraz wykonanie odwodnienia w formie kanałów deszczowych oraz w formie wpustów deszczowych z przykanalikami.

.

Całkowita wartość inwestycji: 1.854.833,50 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1.190.396,11 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 664.437,39 zł

Termin realizacji robót budowlanych: do 14.08.2023r.

Wykonawca robót budowlanych: konsorcjum firm: „ARBUD” Anna Kluka-Lider Konsorcjum z siedzibą Al. Armii Krajowej 220 paw. 2, pok. 215, 43-300 Bielsko-Biała i „STARBUD” Krystyna Mierzwa - Członek Konsorcjum z siedzibą Al. Armii Krajowej 220 paw. 2, pok. 215, 43-300 Bielsko-Biała


Stan ulic przed rozpoczęciem inwestycji:W trakcie prac:Stan ulic po zakończeniu inwestycji:
Pozostałe aktualności: