Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Dodatek węglowy

W dniu 13 sierpnia 2022 została podpisana ustawa o dodatku węglowym, zakładająca wypłatę 3000 zł gospodarstwom domowym.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach.  

Specjalny punkt zostanie utworzony w Urzędzie Gminy przy ul. Wyzwolenia 25 w Wilkowicach. Punkt czynny będzie w następujących godzinach: poniedziałek-wtorek 7:30-15:30, środa 7.30:17.00 czwartek 7:30-15:30, piątek 7:00-13:30. 

Wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach (ul. Parkowa 10, 43-365 Wilkowice) będzie można składać także za pośrednictwem poczty lub poprzez ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć kopię złożonej deklaracji CEEB, bądź jej aktualny wypis. Prosimy również przygotować:

  • numer konta, na który ma zostać wypłacony dodatek węglowy,
  • numery PESEL: członków rodziny.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dodatku będzie przekazywana wnioskodawcom na podany w formularzu adres e-mail.Dodatek_węglowy_informacja.pdf

Dodatek_węglowy_oświadczenie.pdf

Dodatek_węglowy_wniosek.pdf

Pozostałe aktualności: