Przebudowa dróg gminnych, budowa parkingów oraz ciągów pieszo - rowerowych w celu udostępnienia oraz poprawy bezpieczeństwa dojazdu/dojścia do Centrum Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.

Zadanie zostało podzielone na części, udzielane w ramach odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Do tej pory zlecono:

1. Budowa drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach

Całkowita wartość inwestycji: 595. 968,00 zł 

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 595.968,00 zł

Termin realizacji: 05.10.2022 r.

Wykonawca robót budowlanych: WTÓRBET Sp. z o.o., ul. Piekarska 86/17, 43-300 Bielsko-Biała

2. Przebudowa ul. Sportowej oraz rozbudowa ul. Do Lasku w formule zaprojektuj-wybuduj

Całkowita wartość inwestycji: 5 852 047,93 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 3 033 054,45 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.818.993,48 zł

Termin realizacji: 31.05.2026 r.: 

Wykonawca robót budowlanych: Brukarstwo Jarco Przemysław Jarco, ul. Morwowa 2, 34-350 Cisiec