Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

BURZA

Burze – są to intensywne opady deszczu lub deszczu i gradu, którym towarzyszą silne wyładowania elektryczne w atmosferze (pioruny). Piorunowi często towarzyszy grom dźwiękowy (grzmot) oraz zjawisko świetlne (błyskawica). Piorun może wywołać pożar a uderzenia pioruna mogą rozrywać pnie drzew i mury, potrafią oderwać płyty kamienne wykładzin dachowych, murów ważące do 100 kg i odrzucić je na kilka metrów, przepalają cienkie druty, wywołują uszkodzenia instalacji elektrycznych, telefonicznych i innych opartych o metalowe przewody, niszczą urządzenia elektryczne a porażenie piorunem może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć.


DLATEGO:

Przygotuj swoją rodzinę na umiejętność zachowania się po usłyszeniu prognozy pogody lub przeczytania komunikatu - ostrzeżenia o możliwości wystąpienia silnych wiatrów, burz z nawałnicami deszczu i gradu:

 • Upewnij się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny wiedzą jak postępować w czasie burzy, oraz naucz ich jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.
 • Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
 • Naucz dziecko korzystania z numerów alarmowych 112 oraz jak i kiedy wzywać służby ratunkowe.


Uwaga:

Jeżeli ujrzymy chmurę o podstawie bardzo ciemnej, a do tego widać błyski i słychać odległe grzmoty, to natychmiast powinniśmy opuścić park, las, czy inne miejsce w terenie i natychmiast udać się do domu lub inne bezpieczne miejsce. Aby w prosty sposób policzyć odległość na której aktualnie znajduje się burza wystarczy zmierzyć czas od błysku do grzmotu i przeliczyć go zakładając, że 3 sekundy = około 1 km, lub czas (w sekundach) przemnożyć przez 340 ( związane to jest z prędkością rozchodzenia się dźwięku które dla temperatury powietrza 15°C przy normalnym ciśnieniu równe jest 340 m/s = 1225 km/h). Np. błysk – czas pomiaru do grzmotu 12 s – odległość burzy 12x340=4080. Burza około 4 km. Na podstawie kolejnych pomiarów można określić czy burza oddala się od nas czy przybliża.


Po ogłoszeniu ostrzeżenia przed burzą:

 • Miej włączone radio bateryjne na częstotliwość radia regionalnego albo program regionalny w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.
 • Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):
 • Zamknij okna, zaciągnij story, opuść żaluzje,
 • Uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód (porwane przez wiatr),
 • Zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece, doładowanie telefonów komórkowych,
 • Sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki
 • Przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy,
 • Nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew i słupów trakcji elektrycznych.POBIERZ PORADNIK:

Poradnik_Burza_-_bądź_bezpieczny.pdf
Podczas burzy ( w domu):

 • Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu, odłącz anteny – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.
 • unikaj korzystania z telefonów stacjonarnych przewodowych oraz urządzeń elektrycznych, przede wszystkim tych obsługiwanych ręcznie. Korzystanie z tych urządzeń grozi porażeniem impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji. Sprzęt domowy, zwłaszcza elektronikę – RTV, komputery itp. należy odłączyć od sieci elektrycznej i innych instalacji przewodowych (np. instalacji antenowych, telekomunikacyjnych, sieci internetowych, TV kablowej itp.), co zapewni ochronę tych urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi.


Przebywając (poza domem) – NIE WOLNO:

 • Kąpać się
 • Spacerować.
 • Stawać (chować się):

- pod samotnie rosnącymi drzewami (prąd wyładowania przepływający rdzeniem drzewa doprowadza do gwałtownego odparowania znajdującej się w nim wody i w efekcie bardzo groźnego wybuchu),

- w pobliżu wysokich metalowych masztów, ponieważ często uderza w nie piorun w pobliżu linii elektroenergetycznych

 • Znajdować się w pobliżu zbiorników i cieków wodnych (podobnie połacie wilgotnego mchu stanowią zagrożenie)
 • Zatrzymywać się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.


PONADTO:

 • Osoba przebywająca na otwartej przestrzeni powinna znaleźć pomieszczenie, budynek, ziemiankę i ukryć się w nim. W przypadku braku innej możliwości schronić się w zagłębieniu terenu, nie kłaść się na ziemi. Najbezpieczniej jest ukucnąć ze złączonymi i podciągniętymi do siebie nogami, oraz odrzucić lub położyć na ziemi duże przedmioty metalowe przewodzące prąd.
 • Przebywając w lesie należy szukać schronienia pod najniższymi drzewami.
 • Żeglując lub pływając w jeziorze należy natychmiast skierować się do najbliższego brzegu.
 • Osoby znajdujące się w górach powinny niezwłocznie zejść ze szczytów i grani, około 100 metrów niżej, najlepiej na stronę zawietrzną (przeciwną do kierunku zbliżania się burzy). Mogą one usiąść na plecakach (nie na stelażu!), tak aby odizolować się od podłoża i zabezpieczyć przed wtórnym porażeniem od prądów powierzchniowych. Próbując kryć się w jaskiniach lub wnękach trzeba uważać, aby nie znaleźć się w miejscach, w których można stać się "pomostem" dla przepływających prądów (np. wejścia jaskiń, wąskie lub niskie groty). Strop powinien znajdować się co najmniej 3 metry nad nami, a ściany 1 metr od nas. Nie można dotykać wysokich, pionowych ścian skał.
 • Grupy osób pozostające na otwartej przestrzeni powinny się rozproszyć w odległości do kilkudziesięciu metrów, tak by na wypadek porażenia część grupy mogła udzielić pomocy porażonym.


Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:

 • Wyrusz tak szybko jak to tylko możliwe.
 • Opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną, oraz główny zawór wody i gazu.
 • Zawiadom kogoś, dokąd się ewakuujesz.
 • Zabierz przygotowany zawczasu bagaż, oraz ciepłą odzież.


Po przejściu burzy:

 • Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom oraz zawiadom.
 • Pogotowie i służby ratownicze.
 • Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.
 • Ostrożnie poruszaj się po domu (mieszkaniu).
 • Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową) przed wejściem do innego domu mieszkania.
 • Stosuj się do poleceń kierujących działaniami ratowniczymi.


Budynki i inne wysokie konstrukcje muszą być zabezpieczone piorunochronem, chroniącym je w czasie burzy. Instalacje elektryczne, w tym i sieci przesyłowe zabezpiecza się bezpiecznikami przeciwprzepięciowymi.


O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj służby ratownicze z wykorzystaniem telefonu i numeru alarmowego 112.

Pozostałe aktualności: