Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom dla mieszkańców Gminy Wilkowice w wieku 65+ w ramach „Programu profilaktyki zagrożeń pneumokokowych na lata 2021-2023 w Gminie Wilkowice”.

Trwa program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym skierowany do mieszkańców gminy Wilkowice. Z akcji mogą skorzystać osoby powyżej 65 r.ż., które dotychczas nie były szczepione przeciwko pneumokokom i nie posiadają przeciwwskazań lekarskich. Dzięki takim działaniom profilaktycznym można ochronić się przed bakterią będącą przyczyną chorób układu oddechowego, w tym groźnego dla zdrowia i życia pneumokokowego zapalenia płuc. Szczepienia realizowane są w dwóch placówkach: Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki  Zdrowotnej przy ul. Wyzwolenia 18 w Wilkowicach (tel. kontaktowy: (33) 817 12 42) oraz w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  przy ul. Juliana Fałata 2 w Bystrej (tel. kontaktowy: (33) 499 18 77).

Czym są pneumokoki?

„Pneumokoki to potencjalnie poważna bakteria, którą nazywamy także dwoinką zapalenia płuc. Bakterie te są bardzo rozpowszechnione na świecie, więc do zakażenia może dojść w każdej chwili i dowolnym miejscu, a nosicielem wirusa może być każdy z nas. Oprócz zapalenia płuc, mogą one powodować, np. zapalenie zatok, uszu czy oskrzeli. Trzeba zaznaczyć, że choroby powodowane pneumokokami są poważnym obciążeniem dla płuc, a grupa osób powyżej 65 r.ż., u której często stwierdza się deficyty odporności, jest szczególnie narażona na zakażenie. Zdarza się, że choroba ta wymaga hospitalizacji, a co więcej, szacowane jest, że 1 na 20 zachorowań kończy się śmiercią. Profilaktyczne szczepienie może więc ochronić pacjentów przed poważnymi skutkami zapalenia płuc, posocznicą (zwaną potocznie sepsą) czy zapaleniem ucha środkowego, ale także pobytem w szpitalu, a nawet zgonem” – tłumaczy i ostrzega dr n. med. Ryszard Konior, Prezes Zarządu Fundacji „Aby Żyć”.

Kto należy do grupy najbardziej narażonej na zakażenie bakteriami pneumokokowymi?

Badania wskazują, że największą śmiertelnością z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej obarczone są osoby w starszym wieku, co ma bezpośredni związek z liczbą chorób towarzyszących. Śmiertelność w grupie chorych powyżej 65 r.ż. jest ponad pięciokrotnie wyższa, niż w grupie osób w wieku 35-49 lat. Do grupy wysokiego ryzyka należą także osoby z: przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, wyciekiem płynu mózgowo–rdzeniowego, implantem ślimakowym, przewlekłą chorobą wątroby (w tym z marskością), anatomiczną lub czynnościową asplenią, sferocytozą i innymi hemoglobinopatiami, wrodzoną i nabytą asplenią, zaburzeniami odporności: wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności, zakażeniem HIV, przewlekłą chorobą nerek i zespołem nerczycowym, białaczką, chorobą Hodgkina, uogólnioną chorobą nowotworową związaną z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekłą steroidoterapią i radioterapią, szpiczakiem mnogim oraz osoby uzależnione od alkoholu.*

Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby wywołane przez bakterie pneumokokowe w populacji osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Wilkowice, poprzez przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom w latach 2021-2023. Dzięki programom profilaktycznym i prozdrowotnym osoby starsze mogą dłużej zachować dobrą sprawność i czynnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, także na rynku pracy.

Dlaczego warto się zaszczepić?

Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia zapobieganie i zwalczanie infekcji pneumokokowych powinno być najwyższym priorytetem działań w obszarze profilaktyki chorób zakaźnych.* Program bezpłatnych szczepień realizowany w Gminie Wilkowice to świetna okazja, aby zadbać o zdrowie. Warto mieć na uwadze, że pneumokoki to bakterie występujące bardzo powszechnie – na zakażenie nimi możemy być narażeni w każdej chwili, zwłaszcza wśród dużych skupisk.

Szczepienia przeciw pneumokokom powinny być szczególnie szeroko stosowane przez osoby, które ukończyły 60. rok życia oraz osoby dorosłe, cierpiące na choroby towarzyszące, takie jak: choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzycę lub nowotwory złośliwe. Bardzo cieszą mnie wszystkie inicjatywy tego rodzaju, są one wielką wartością i wyrazem ogromnej odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców. Gorąco zachęcam Państwa do podejmowania i wdrażania działań prewencyjnych i skutecznej kontroli zakażeń w Państwa regionach – podsumowuje dr n. med. Ryszard Konior.

„Podczas ustalania wieku grupy docelowej naszego projektu kierowaliśmy się najnowszymi danymi epidemiologicznymi dotyczącymi zakażeń pneumokokowych. Wynika z nich, że do grupy największego ryzyka wśród dorosłych należą osoby powyżej 65 roku życia. W dobie starzejącego się społeczeństwa troska o odporność i kondycję fizyczną osób starszych oraz wspieranie ich w podejmowaniu działań prozdrowotnych stają się priorytetem działań samorządów, a profilaktyka chorób zakaźnych - nieodłącznym elementem polityki senioralnej”

– mówi Janusz Zemanek, Wójt Gminy Wilkowice.

„Gorąco zachęcam mieszkańców naszej gminy do skorzystania z możliwości bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko zakażeniom pneumokokowym, jaką umożliwia nasz Urząd. Jesteśmy dumni z podjętej przez nas inicjatywy, ponieważ działania profilaktyczne to pierwszy krok do zdrowej społeczności. Szczepienia realizowane są od maja bieżącego roku do końca września przyszłego roku, zatem każdy zainteresowany powinien znaleźć dogodny dla siebie termin. Dzięki pełnej refundacji szczepienia mieszkańcy nie muszą martwić się także o bariery finansowe”

– zachęca Janusz Zemanek, Wójt Gminy Wilkowice.

Jak zapisać się na szczepienie?

W celu rejestracji na szczepienie trzeba skontaktować się z wybraną placówką medyczną, która wskaże aktualnie dostępne terminy oraz udzieli zainteresowanym wszelkich niezbędnych informacji.

Więcej informacji na temat Programu oraz możliwości rejestracji znajduje się na stronie www.wilkowice.pl

Tekst został przygotowany w ramach programu edukacyjnego „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” -

www.zdrowieczłowiekprofilaktyka.pl

Nie zwlekaj, zaszczep się!

Punkty szczepień:

SGZOZ w Wilkowicach tel. 33 817 12 42

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej tel. 22 499 18 77

Pozostałe aktualności: