Budowa przedszkola w Mesznej przy ul. Szczyrkowskiej i Agrestowej

Zakres zadania obejmuje budowę:

- sześciu sal przedszkolnych, każda dla dwadzieściorga pięciorga dzieci wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, w tym przypadającymi na każdą salę łazienkami oraz przypadającymi na trzy sale przedszkolne pomieszczeniami magazynowymi przeznaczonymi na wyposażenie w postaci leżaków; zakłada się mobilną aranżację w strefie trzech sali przedszkolnych w postaci systemowych mobilnych ścianek rozdzielających, w konsekwencji możliwość czasowej organizacji sali wielofunkcyjnej na potrzeby imprez okazjonalnych; sala wielofunkcyjna posiada niezależne zaplecze magazynowe; 

- sal zajęć indywidualnych oraz gabinetów pomocy lekarskiej, w postaci sali integracji sensorycznej, dwóch sal do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, gabinetu logopedy, gabinetu pielęgniarki; 

- strefy wejściowej, w skład której wchodzi hal wejściowy z wiatrołapami, szatnia dla stu pięćdziesięciu dzieci, wózkownia, zespół ogólnodostępnych toalet, przystosowanych na potrzeby osób z ograniczoną sprawnością ruchową;

- strefy administracyjno-socjalnej, w postaci sekretariatu oraz powiązanych gabinetów dyrektora i wicedyrektora, pomieszczeń archiwum, pomieszczenia socjalnego, aneksu kuchennego oraz pokoju pomocy wraz z zespołem toalet;

- zaplecza kuchennego przystosowanego do obsługi sal przedszkolnych, w skład którego wchodzą pomieszczenia kuchni, przygotowalni brudnej i czystej oraz mięsa, ryb i jajek, magazynów produktów suchych oraz warzyw i owoców, zmywalni i wydawalni oraz pomieszczeń gospodarczych i socjalnych wraz z zapleczem sanitarnym, a także pomieszczeniu odpadków;

- strefy pomieszczeń technicznych, w tym pomieszczenia serwerowni i monitoringu oraz wentylatorowi i kotłowni;

- pozostałych pomieszczeń, w skład których wchodzą pomieszczenia magazynowe i porządkowe oraz toaleta dostępna od zewnątrz, na potrzeby strefy rekreacji, komunikacji wewnętrznej wraz z klatką schodową oraz małą windą towarową

- zagospodarowania terenu.

Całkowita wartość inwestycji: 13.117.071,61 zł 

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 6.000.000,00 zł 

Termin realizacji: 30.09.2023 r.

Wykonawca robót budowlanych: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała