Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Strategia Rozwoju Gminy Wilkowice


Rada Gminy Wilkowice, uchwałą nr LII/478/2023, podjętą na sesji w dniu 1 marca 2023 r. przyjęła najważniejszy dokument strategiczny naszej Gminy - Strategię Rozwoju Gminy Wilkowice do roku 2030 pn. "Gmina Wilkowice 2030". Strategia rozwoju oparta jest o szeroką diagnozę społeczno-gospodarczą, a jej przygotowanie poprzedził cykl spotkań z liderami lokalnej społeczności. W terminie od 3 października 2022 r. do 7 listopada 2022 r. przeprowadzone zostały także konsultacje społeczne jej projektu. 

Strategia rozwoju diagnozuje najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał Gminy. Określa też cele i działania polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w naszej Gminie w perspektywie najbliższych lat (do roku 2030).


Treść Strategii Rozwoju Gminy Wilkowice do roku 2030 pn. "Gmina Wilkowice 2030" [DO POBRANIA]

Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Wilkowice do roku 2030

Uchwała nr LII/478/2023 Rady Gminy Wilkowice podjęta na sesji 1 marca 2023 r.

Pozostałe aktualności: