Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Śląskie. Przywracamy Błękit.

Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Gmina Wilkowice przystąpiła do projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” realizowanego w ramach Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LIFE20 IPE/PL/000007 – LIFE – IP AQP-SILESIAN-SKY.

W ramach projektu mieszkańcy Gminy Wilkowice mogą korzystać z konsultacji z ekodoradcą.

Konsultacje odbywają dwa razy w miesiącu w czwartki od godziny 9.00 – 11.30.

Rejestracji na spotkanie można dokonywać w poniedziałki w godzinach 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu: 535 667 919 lub 535 884 498.


Pozostałe aktualności: