Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Praca w urzędziePRACA

Przy zatrudnianiu pracowników w Urzędzie Gminy w Wilkowicach obowiązuje zasada ogłaszania otwartych naborów ofert na stanowiska urzędnicze. Ogłoszenia o naborach są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny w myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Aktualne ogłoszenia rekrutacyjne


STAŻE

Co roku Urząd Gminy w Wilkowicach uczestniczy w programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w ramach staży organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej.

Wszystkie sprawy związane z tymi stażami prowadzi Powiatowy Urząd Pracy.


PRAKTYKI ZAWODOWE DLA STUDENTÓW

Studenci, którzy chcieliby podjąć praktyki zawodowe w Urzędzie Gminy w powinni skontaktować się z osobą odpowiedzialną za realizację praktyk w Urzędzie, tj. Sekretarz Gminy Wilkowice.

Pozostałe aktualności: