Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Śladem Juliana Fałata

Julian Fałat był z pewnością jedną z najznamienitszych postaci związanych z Gminą Wilkowice. Ten jeden z najwybitniejszych polskich akwarelistów, przedstawiciel realizmu i impresjonistycznego pejzażu oraz rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie związany był z Bystrą przez ponad 20 lat swojego życia. Tu mieszkał, tu tworzył, tutaj zmarł i spoczął, a pamięć po nim pozostaje w tej miejscowości wciąż żywa. 

Zachęcamy do wędrówki śladem Juliana Fałata, która składa się z czterech etapów:

GROBOWIEC RODZINY FAŁATA

Grobowiec rodzinny Fałatów znajduje się na cmentarzu przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bystrej, tj. w Bystrej, przy ul. Cmentarnej. To tutaj po swojej śmierci 9 lipca 1929 r. spoczął Julian Fałat. Tutaj też spoczywają członkowie jego najbliższej rodziny: synowie Lucjan i Kazimierz oraz córka Lucyna wraz z mężem. 


ŁAWECZKA JULIANA FAŁATA

Usiąść na ławeczce z wielkim, polskim artystą i wspólnie pokontemplować o sztuce? To możliwe! Przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”, przy ul. (a jakże) Juliana Fałata 2, od 2017 roku zainstalowana jest właśnie taka, wykonana z brązu rzeźba. Jej autorem jest kielecki artysta, Sławomir Micek. Monument, wykonany w proporcji 1:1, przedstawia tego wybitnego artystę, z nieodłącznie towarzyszącymi gadżetami w postaci palety z farbami oraz kapelusza, przygotowującego się do malowania obrazu. Na ławeczce sporo jest jeszcze miejsca by Mu potowarzyszyć.


FAŁATÓWKA - MUZEUM JULIANA FAŁATA

Fałatówka to nic innego jak willa, w której przez wiele lat mieszkał i tworzył ten wielki artysta. Od 1973 roku mieści się tutaj muzeum Mu poświęcone, które w chwili obecnej stanowi oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Prezentowane są tu prace mistrza akwareli wykonane w różnych technikach, eksponaty pochodzące z jego własnych zbiorów oraz archiwalia. Podziwiać można dwie ekspozycje stałe: „Julian Fałat – malarz i kolekcjoner” oraz „Z paletą przez życie”. W jednej z sal zgromadzone są obrazy i pamiątki związane z życiem Fałata i jego rodziny, w tym cenne dokumenty, dyplomy, nagrody i wyróżnienia. Inna sala wypełniona jest obrazami przedstawiającymi sceny i sytuacje z polowań. Sam Fałat był przecież określany jako najwybitniejszy malarz scen myśliwskich. Znajdują się tutaj także m.in. pomieszczenia dedykowane tzw. toruńskiego okresu Fałata oraz jego wyprawie na Daleki Wschód. Osoby chętne na zgłębienie swojej wiedzy o Julianie Fałacie mogą tu nabyć poświęcone Mu wydawnictwa.


PARK IM. JULIANA FAŁATA

Naprzeciw Fałatówki, tuż przy rzece Białej, stanowiącej granicę historycznych terenów Śląska i Małopolski, a w przeszłości również granicę między Królestwem Polskim a ziemiami korony czeskiej czy też Galicją i Śląskiem Austriackim, znajduje się urokliwy park, który nosi imię Juliana Fałata. W parku, poza starym i pięknym drzewostanem, podziwiać można też drewniane rzeźby nawiązujące do twórczości Fałata. Na samym wejściu wita nas z kolei postać samego malarza. Autorami rzeźb są lokalni twórcy.

Będąc w Parku im. Juliana Fałata warto też przejść przez most do historycznej Bystrej Krakowskiej, by zobaczyć zabytkowy budynek Szkoły Podstawowej nr 1.

Pozostałe aktualności: