Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA


Przygotowanie Programu Ochrony Środowiska jest wymogiem ustawowym określonym w art. 17 ust. 1 ustawy „Prawo ochrony środowiska”.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wilkowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” został przyjęty Uchwałą Nr XLI/331/2017 Rady Gminy Wilkowice w dniu 25 października 2017 r., po uprzednim jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Zarząd Powiatu Bielskiego.

Treść „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wilkowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

Treść "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wilkowice za lata 2017-2020"


Pozostałe aktualności: