Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska.Zakres inwestycji obejmuje:
a) Branża drogowa:
•         Budowa jezdni pętli o szerokości 6,0 m (dł. ok. 60 m),
•         Budowa przebrukowania o szerokości 4,7 m,
•         Budowa prawostronnego chodnika (dł. ok. 60 m),
•         Budowa chodnika przez zieleniec (dł. ok. 10 m),
•         Przebudowa dwóch zjazdów indywidualnych,
•         Odtworzenie  istniejących umocnień rowów melioracyjnych,
•         Budowa wiaty przystankowej oraz wiaty rowerowej,
•         Budowa ogrodzenia panelowego z przesłonami,
•         Budowa balustrady U-11a o wysokości 1,10 m.
b) Branża architektoniczna:
•         Rozbiórka budynku gospodarczego,
•         Przygotowanie terenu utwardzonego,
•         Budowa obiektu obsługi uczestników ruchu,
c) Branża elektroenergetyczna:
•         Montaż słupów oświetlenia ulicznego H=8m – 3 szt.
•         Montaż słupów oświetlenia przejścia dla pieszych H=6m – 2 szt.
•         Montaż PZ (punkt zapalania) – 1 szt.
•         Budowa linii kablowej typu: YAKXS 4x16 – całkowita dł. trasy: 69m
d) Projektowana kanalizacja deszczowa:
•         Wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej śr. 500 mm (2 szt.),
•         Nabudowanie studni kanalizacyjnej na istniejącej kanalizacji deszczowej,
•         Budowa studni kanalizacyjnej śr. 1200 mm.
e) Branża instalacyjna:
•         Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla pawilonu
•         Budowa przyłącza wodociągowego dla pawilonu
•         Przebudowa sieci gazowej śr/c
Całkowita wartość robót budowlanych: 942.062,51 zł
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 906.500,00 zł ( 96,23% )
Wartość wkładu własnego: 35.562,51 zł ( 3,77% )
Termin realizacji robót budowlanych: 12 miesięcy do 03.04.2025 r.Wykonawca robót budowlanych: Interservice Sp. z o.o. - ul. Browarna 17/2, 43-300 Bielsko-
Biała


Stan przed rozpoczęciem inwestycji:

Pozostałe aktualności: