Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Wsparcie inwestorów na terenie Gminy Wilkowice


Działaniami wspierającymi inwestorów na terenie Gminy Wilkowice zarządza specjalny zespół ds. obsługi inwestora z Wójtem Gminy na czele.

Zadaniem Zespołu jest realizacja wszystkich niezbędnych działań mieszczących się w zakresie kompetencji samorządu gminnego, dotyczących obsługi inwestorów chcących rozpocząć lub już prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wilkowice, w tym:

 • Przygotowanie kompletnej oferty inwestycyjnej Gminy Wilkowice, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania.
 • Aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na stronie internetowej Gminy Wilkowice oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie.
 • Weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań zespołu pod kątem zgodności ze „Strategią rozwoju Gminy Wilkowice”, w tym w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
 • Organizacja i udział w działaniach prowadzonych przez Gminę, promujących ofertę inwestycyjną Gminy.
 • Udzielanie informacji przedsiębiorcom/inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez Gminę oferty inwestycyjnej.
 • Popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania, w tym opracowania ofert inwestycyjnych, organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie Gminy i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie.
 • Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie Gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego.
 • Opieka poinwestycyjna dla firm, łącznie ze wsparciem firm już działających na terenie Gminy.
 • Współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadgminnym – np. PAIH, RCOI, SSE.
 • Znajomość i przestrzeganie standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania.
 • Opracowanie i wdrożenie metod skutecznego wyszukiwania inwestorów.
 • Inicjowanie działań i programów sprzyjających rozwojowi inwestycji przedsiębiorców, szczególnie w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy.

Realizowana jest opieka poinwestycyjna, polegająca na:

 • utrzymywaniu kontaktów z firmami, które prowadzą działalność na terenie gminy, w celu monitorowania ich potrzeb i problemów,
 • interweniowaniu w przypadku zgłaszania się przez przedsiębiorców z konkretnymi problemami,
 • promowaniu przedsiębiorców na stronie internetowej Gminy Wilkowice oraz miesięczniku „Głos Gminy Wilkowice” (w tym ogłoszenia rekrutacyjne),
 • angażowaniu przedsiębiorców w lokalne wydarzenia społeczne, umożliwiając promocję firm i budowanie ich lokalnej tożsamości,
 • promowaniu działalności naszych przedsiębiorców w gminach partnerskich,
 • pomocy inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy,
 • pomocy w procesie reinwestycji (m.in. aranżowanie spotkań z właścicielami gruntów inwestycyjnych),
 • pośredniczeniu w kontaktach przedsiębiorców z podmiotami wspierającymi obsługę inwestorów na szczeblu ponadlokalnym,
 • popularyzowaniu informacji o możliwości uczestnictwa w szkoleniach oraz pozyskania środków zewnętrznych na rozwój działalności,
 • pośredniczeniu w kontaktach przedsiębiorców z podmiotami wspierającymi obsługę inwestorów na szczeblu ponadlokalnym.

Pozostałe aktualności: