Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Nagrody i dotacje

NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY

Samorząd naszej Gminy przyznaje doroczne nagrody Gminy Wilkowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania, promocji i ochrony kultury.

Wsparcie udzielane jest osobom zajmującym się działalnością artystyczną, twórcom i animatorom. Nagrody są przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji, upowszechniania i promocji kultury oraz organizowania działalności kulturalnej. Wysokość kwoty przeznaczonej na nagrody ustalana jest corocznie w budżecie Gminy.  O podziale funduszy decyduje Wójt Gminy Wilkowice po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Wilkowice.

Dokumentem regulującym zasady przyznawania nagród jest Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lutego 2015 roku.


DOTACJE W DZIEDZINIE KULTURY

Organizacje pożytku publicznego, których działalność związana jest z kulturą, mogą co roku stawać do organizowanych przez gminę konkursów, dzięki którym otrzymują pomoc finansową na realizację swoich projektów.

Dotacje przeznaczone są na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego Gminy oraz ochronę miejsc ważnych dla historii i tradycji Gminy lub upamiętniających ważne wydarzenia bądź osoby mające istotny wkład dla historii, tradycji i rozwoju Gminy. Konkursy na kolejne lata ogłaszane są zawsze pod koniec roku poprzedzającego realizację zadania (listopad-grudzień) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pozostałe aktualności: