Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Rozbudowa i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem istniejącego placu biesiadnego oraz remont budynku zaplecza scenyW dniu 07.11.2022r. została podpisana umowa na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem istniejącego placu biesiadnego oraz remont budynku zaplecza sceny” 

Inwestycja obejmuje:

1. Rozbudowę i przebudowę budynku Domu Strażaka w Bystrej, w tym:
 • budowę pomieszczenia garażowego o jednej kondygnacji,
 • budowę dwukondygnacyjnego pomieszczenia magazynowego,
 • budowę windy osobowej z dostępem dla osób niepełnosprawnych z poziomu przyziemia na piętro i poddasze,
 • rozbudowę zaplecza kuchennego,
 • budowę zewnętrznych schodów prowadzących do pomieszczenia mieszkalnego,
 • budowę zewnętrznych schodów prowadzących do pomieszczenia magazynowego,
 • rozbiórkę części istniejącej ściany zewnętrznej pomiędzy zapleczem kuchni a szybem windy,
 • przebudowę części istniejących ścian zaplecza kuchennego,
 • przebudowę wewnętrznych instalacji c.o., wod-kan, gazowej i elektrycznej.
2. Przebudowę i utwardzenie istniejącego placu biesiadnego, w tym:
 • przebudowę i rozbudowa kanalizacji deszczowej,
 • zabudowę separatora substancji ropopochodnych,
 • demontaż istniejącego oświetlenia terenu,
 • budowę oświetlenia terenu biesiadnego oraz zaplecza,
 • budowę instalacji przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej,
 • budowę/przebudowę drogi wewnętrznej o nawierzchni tłuczniowej,
 • budowę drogi wewnętrznej o nawierzchni z betonu asfaltowego,
 • przebudowa drogi za budynkiem OSP do projektowanego garażu z betonu asfaltowego,
 • budowa placu biesiadnego/parkingowego o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowę/przebudowę dojść o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowę parkingu za budynkiem amfiteatru o nawierzchni tłuczniowej,
 • budowę schodów terenowych,
 • nasadzenia, montaż ruchomych donic kwietnych,
 • montaż ławek parkowych,
 • przeniesienie istniejącego placu zabaw.
3. Remont budynku zaplecza sceny, w tym:

a) roboty wewnątrz budynku:

 • skucie tynków cementowo-wapiennych i płytek naściennych ścian wewnętrznych pomieszczeń sanitarnych oraz komunikacji, w celu wysuszenia ścian murowanych z pustaka ceramicznego,
 • skucie posadzki aż do warstwy chudego betonu wraz z jego wysuszeniem lub wymianą w pomieszczeniach sanitarnych i części komunikacji,
 • rozbiórkę sufitu podwieszonego /częściowo zawilgoconego w części pomieszczeń sanitarnych i komunikacji/ wraz z ociepleniem /,
 • uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych,
 • obłożenie części ścian /do wys. 2 m/ w pomieszczeniach sanitarnych płytkami ściennymi,
 • wykonanie nowej posadzki na gruncie,
 • montaż sufitu podwieszonego,
 • prace malarskie ścian i sufitu podwieszonego,
 • montaż kanałów wentylacji grawitacyjnej i wymuszonej,

b) roboty na zewnątrz budynku:

 • odkrycie /odkopanie/ ścian fundamentowych do poziomu ławy fundamentowej wraz z rozbiórką istniejącego drenażu na zewnątrz budynku oraz odcięciem rury zlokalizowanej pod budynkiem /wzdłuż ściany płn. w pomieszczeniu komunikacji,
 • wysuszenie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem nowej izolacji i ocieplenia,
 • wykonanie nowego pokrycia dachowego / blacha trapezowa/,
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi gr. 10 cm,
c) roboty w zakresie elektrycznym:
 • przeniesienie istniejącego licznika do budynku „Dom Strażaka” do rozdzielni głównej, wraz z jej rozbudową,
 • wykonanie ogrzewania elektrycznego w postaci mat grzewczych podposadzkowych,
 • wykonanie uziemienia i połączeń wyrównawczych,
 • wykonanie instalacji przepięciowej oraz przeciwporażeniowej,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku „Dom Strażaka”.


Całkowita wartość inwestycji: 6.388.770,37 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4.300.000,00 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.700.000,00 zł

Termin realizacji robót budowlanych: do 07.11.2023r.


Wykonawca robót budowlanych: konsorcjum firm: „ARBUD” Anna Kluka-Lider Konsorcjum z siedzibą Al. Armii Krajowej 220 paw. 2, pok. 215, 43-300 Bielsko-Biała i „STARBUD” Krystyna Mierzwa - Członek Konsorcjum z siedzibą Al. Armii Krajowej 220 paw. 2, pok. 215, 43-300 Bielsko-Biała


Stan przed rozpoczęciem inwestycji:

Pozostałe aktualności: