Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Strategia Rozwoju Kultury Fizycznej w Gminie Wilkowice w latach 2016-2020

Strategia Rozwoju Kultury Fizycznej w Gminie Wilkowice w latach 2016-2020 stanowi kluczowy dokument określający kierunki rozwoju sportu w Gminie Wilkowice.  To także bogate źródło wiedzy na temat obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy, instytucji i klubów sportowych, dyscyplin sportowych uprawianych przez mieszkańców naszej Gminy, a także źródeł finansowania sportu. Uchwałę w sprawie przyjęcia tego dokumentu Rada Gminy Wilkowice podjęła 29 grudnia 2016 r.

Strategia Rozwoju Kultury Fizycznej w Gminie Wilkowice w latach 2016-2020

Pozostałe aktualności: