Honorowi Obywatele Gminy

Zygmunt Maciejczyk (1904-2004)

Zygmunt Maciejczyk (1904-2004)

Zygmunt Maciejczyk urodził się 29 maja 1904 r. w Krakowie. Zmarł 13 maja 2004 r., na 2 tygodnie przed swoimi 100. urodzinami. Spoczywa na cmentarzu Parafii Wniebowzięcia NMP w Bystrej. Prywatnie żonaty od 1931 r. z wybitną nauczycielką, Zofią Wais, z którą miał trzech synów. 

Zygmunt Maciejczyk był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r,, do udziału w której zgłosił się zatajając swój zbyt młody wiek (16 lat). Zmobilizowany do udziału w II wojnie światowej, został ranny pod Terespolem. W dwudziestoleciu międzywojennym ukończył seminarium nauczycielskie w Starym Sączu. Był nauczycielem matematyki i fizyki. Zauroczony górami starał się usilnie o objęcie posady na Podbeskidziu. Swoje marzenie zrealizował w roku 1935 wygrywając konkurs na kierownika Szkoły Podstawowej w Bystrej Śląskiej, gdzie pracował do końca swoich zajęć zawodowych, również po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. W zawodowym życiu nauczyciela-wychowawcy organizował akcje charytatywne na rzecz polonii zagranicznej za pośrednictwem Światowego Związku Polaków z Zagranicy. Prezes klubu LKS "Klimczok-Bystra" w latach 1965-1975. Był inicjatorem i realizatorem budowy kompleksu skoczni narciarskich przy ul. Ochota w Bystrej, których oficjalnego otwarcia dokonał sam - 1 września 1973 roku. Jego prezesura zbiegła się ze sportową świetnością słynnego, bystrzańskiego skoczna – Józefa Przybyły. W pamięci potomnych zapisał się jako pełen pasji nauczyciel, inspirujący kolejne pokolenia swoich wychowanków oraz postać o niespotykanej wręcz miłości do sportu.
W młodości uprawiał między innymi boks, zapasy i narciarstwo. To ostatnie stało się jego największą pasją do ostatnich miesięcy życia. Udokumentowane są popisy Zygmunta Maciejczyka na alpejskich stokach w Salzburgerlandzie w wieku 97 lat oraz Jego ostatnie zjazdy, w kwietniu 2003 r. w Szczyrku.

Wielokrotnie odznaczany, w tym, między innymi: 

- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972),

- Złotą Odznaką ZNP (1974),

- Medalem Zwycięstwa i Wolności (1976),

- Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1982)

- Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999)

- Krzyżem za udział w wojnie 1918-1921

- Złotą Odznaką Zasłużonego dla Rozwoju Województwa Katowickiego

- Złotą Odznaką LZS


Jan Halama (1931-2020)

Jan Halama (1931-2020)

Jan Halama urodził się 20 maja 1931 r. w Bystrej Śląskiej. W latach 60-tych zdobył tytuł ślusarza maszynowego i Dyplom Mistrzowski. Przez ponad 40 lat pracował w przemyśle włókienniczym. W ramach współpracy z Instytutem Mechaniczno-Konstrukcyjnym bielskiej Filii Politechniki Łódzkiej wykonał krosno szybkobieżne. W 1985 r. należał do grona członków założycieli Towarzystwa Przyjaciół Bystrej, którego od roku 2003 pozostawał Honorowym Członkiem. W latach 1999-2003 był członkiem Kapituły Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. Do tej prestiżowej nagrody nominowany został przez Gminę Wilkowice w roku 2012. W 2007 roku otrzymał wyróżnienie w plebiscycie na „Osobowość Ziem Górskich”. Zmarł 11 maja 2020 r., w wieku niespełna 89-lat.

Jan Halama to z całą pewnością postać, która cieszyła się wyjątkowym szacunkiem mieszkańców Gminy Wilkowice, a zwłaszcza szczególnie ukochanej Mu Bystrej. Był żywą emanacją takich przymiotów jak determinacja, niesłabnąca pasja i wyjątkowy, lokalny patriotyzm. Przez większą część swojego życia oddawał się swojemu wielkiemu hobby, jakim było kolekcjonowanie wszelkich przedmiotów stanowiących wartość historyczną. W Jego rozległych zbiorach znajduje się całe mnóstwo materiałów źródłowych, medali, znaczków i innych, dotyczących faktów historycznych, pieśni regionalnych, anegdot, wierszy czy przyśpiewek. Jego kroniki obejmują 800 tomów materiałów o różnorodnej tematyce. Pan Jan Halama sporządził 12 tomów drzew genealogicznych rodowitych mieszkańców Gminy Wilkowice. Szczegółowo opisał i zinwentaryzował też wszelkie atrakcje turystyczne Beskidu Małego, Śląskiego i Żywieckiego. Te legendarne zbiory „Kronikarza Beskidzkiego” stały się inspiracją i niekończącą się skarbnicą wiedzy dla wielu adeptów historii i kultury regionu. Nie ma książki traktującej o Gminie Wilkowice czy samej Bystrej, w której autor nie powoływałby się na owoce prac Jana Halamy. Dzięki nim powstało też sporo prac magisterskich czy licencjackich, których autorom Pan Jan zawsze chętnie udzielał pomocy. Przez wiele lat współpracował z redakcją Kroniki Beskidzkiej oraz Kalendarza Beskidzkiego. Poza historią i kulturą lokalną, wielką miłością Jana Halamy pozostawała sztuka. Był miłośnikiem folkloru. Sam zaś napisał blisko 200 wierszy, opisujących w większości wyjątkową urodę Beskidów.

Stanisława Siuda

Stanisława Siuda

Stanisława Siuda urodziła się 24 kwietnia 1933 r. To jedna z najwybitniejszych postaci związanych z sołectwem Meszna. W latach swojej aktywności zawodowej była nauczycielką języka polskiego w miejscowej szkole. Autorka wielu materiałów metodycznych języka polskiego. Przy jej współudziale powstał szkolny zespół pieśni i tańca. Niezwykle aktywna działaczka społeczna. Przez wiele lat związana z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mesznej. W latach 1984-2011 Prezes Zarządu tej jednostki. W 2002 r. nominowana przez Gminę Wilkowice do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina.

Druhna Stanisława Siuda w 1962 roku weszła w skład Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Katowicach, przy którym pełniła funkcję przewodniczącej Komisji ds. Kobiet i Młodzieży. Po zmianach podziału administracyjnego kraju w 1975 roku przez pięć kadencji (lata 1975-1991) wchodziła w skład Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Bielsku-Białej, w tym przez cztery kadencje pełniła funkcję członka Prezydium tego Zarządu oraz była przewodniczącą Komisji Drużyn Młodzieżowych i Kobiecych. Była delegatem na 3, 4 i 5 Zjazd Krajowy Związku OSP. W 1973 roku w nagrodę za pracę w Zarządzie Głównym i w terenie brała udział w „Pociągu Przyjaźni” do Moskwy. W 1974 roku reprezentowała Zarząd Główny Związku OSP na Międzynarodowym Sympozjum w Czechosłowacji, dotyczącym udziału udziału kobiet w ochronie przeciwpożarowej. Na 4 Krajowym Zjeździe Związku OSP wybrana została do Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP i pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji ds. Drużyn Kobiecych. Powyższe funkcje pełniła do 1976 roku. Znana ze swojej prawdziwej pasji do języka polskiego. To dzięki między innymi Jej zaangażowaniu OSP Meszna rozwinęła swą działalność kulturalno-oświatową, a w samej jednostce działały zespoły teatralne czy słowno-muzyczne.

Ks. Franciszek Kuliga

Ks. Franciszek Kuliga

Ksiądz Kanonik Franciszek Kuliga urodził się w w 1948 roku. Pochodzi z Lipnicy Wielkiej, w powiecie nowotarskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 roku. Od sierpnia 1988 r. do sierpnia 2019 r, był proboszczem Parafii św. Michała Archanioła w Wilkowicach. Wieloletni Dziekan Dekanatu Łodygowice. W 2004 roku nominowany przez Gminę Wilkowice do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. Odznaczony przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej medalem "Pro consecratione mundi". 

Ksiądz Kanonik to postać mocno zasłużona dla społeczności Parafii w Wilkowicach. Dał się poznać jako doskonały gospodarz parafii i duchowy lider. To za Jego posługi dokonano szeregu ważnych inwestycji, takich jak remont elewacji i dachu kościoła, wykonanie mozaik ściennych, wymiana ogrzewania i instalacji elektrycznej czy renowacja polichromii i ołtarzy, Inicjator powstania kaplicy w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, Istotnym był też społeczny wymiar działalności ks. Franciszka Kuligi - zaangażowanie, między innymi, w organizację letniego wypoczynku dzieci czy regularnych spotkań grupy AA, 


Jadwiga Kolarczyk

Jadwiga Kolarczyk

Pani Jadwiga Kolarczyk na świat przyszła 10 października 1946 r. Skończyła Liceum Pedagogicznym w Bielsku-Białej, a następnie Studium Nauczycielskie w Gliwicach. Życie zawodowe związała ze Szkołą Podstawową nr 1 w Bystrej, gdzie pracowała jako nauczycielka przez 32 lata, do czasu przejścia na emeryturę. Należała do grona członków założycieli Towarzystwa Przyjaciół Bystrej. Od 1990 roku, przez ponad 20 lat, pełniła funkcję Prezesa tego stowarzyszenia.

Jedna z inicjatorek obchodów Dni Bystrej i ich współorganizatorka przez szereg lat. W swej społecznej działalności mocno skupiona na popularyzacji wiedzy o Bystrej. Przez wiele lat zbierała materiały dokumentujące historię miejscowości, zgromadziła liczne stare fotografie, dokumenty i relacje mieszkańców. Opracowała kilka wydawnictw poświęconych swojej ukochanej miejscowości, tj.: "Fałat w Bystrej", "Bystra na pocztówce i fotografii", "Bystra wczoraj i dziś" oraz "Zarys monografii Bystrej". Jest jedną z dwóch osób wywodzących się z Gminy Wilkowice (obok Zbigniewa Baneta) uhonorowanych Nagrodą Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina (2006 rok). 

Antonina Górna (1929-2020)

Antonina Górna (1929-2020)

Antonina Górna urodziła się 2 lipca 1929 r. Zmarła 28 maja 2020 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Mesznej. Większość swojego życia poświęciła działalności społecznej na rzecz Gminy Wilkowice, a zwłaszcza sołectwa Meszna. Od 1962 r. członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Mesznej, a od 1967 r., przez blisko 50-lat jego Przewodnicząca. W 2008 r. nominowana przez Gminę Wilkowice do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina.

Przez ponad 30 lat pełniła funkcję Prezesa Kółka Rolniczego w Mesznej oraz Przewodniczącej Rady Kół Gospodyń Wiejskich przy Rejonowym Związku Kółek Rolniczych w Bielsku-Białej. Była współorganizatorką wielu edycji Dni Mesznej. Reprezentowała również aktywnie nasz region w Krajowej Radzie KGW. Zaangażowana w liczne projekty w sołectwie Meszna, między innymi  w proces elektryfikacji wsi czy rozbudowy szkoły podstawowej. Kierowała zespołem regionalnym "Magura". Inicjatorka licznych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, między innymi:  Rejonowych i Wojewódzkich Przeglądów Zespołów Regionalnych KGW, Regionalnych Konkursów Wieńców Dożynkowych KGW, Przeglądów Kolędniczych czy też Spartakiady dla Kół Gospodyń,

Za swoją wieloletnią społeczną aktywność wielokrotnie odznaczana, między innymi:

- Odznaką za Zasługi dla Kółek Rolniczych – 1978r.
- Srebrnym Krzyżem Zasługi – 1981r.
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 1987r.
- Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – 1999r.
- Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego – 2007r. 


Krystyna Kubańda

Krystyna Kubańda

Pani Krystyna Kubańda urodziła się 31 grudnia 1942 r. W czasie zawodowej aktywności pracowała jako nauczycielka muzyki. Na szczególne wyróżnienie zasługiwała jej praca pozalekcyjna z młodzieżą. Prowadzone przez nią szkolne zespoły chóralne uzyskiwały wysokie lokaty w wielu konkursach i przeglądach na szczeblu wojewódzkim. Od 1984 roku, przez ponad 30-lat była dyrygentką bystrzańskiego Chóru Cantica. Od 2005 roku pozostaje członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra "Bystrzańska Inicjatywa".

Pani Krystyna Kubańda jest laureatką niezwykle prestiżowej Międzynarodowej Nagrody im. Stanisława Moniuszko w roku 2010. W uzasadnieniu Kapituły uzasadniła wówczas ten wybór w następujący sposób: "Za wybitne zasługi dla społecznego ruchu muzycznego w kształtowaniu kultury muzycznej i trwałych wartości etycznych płynących z upowszechniania piękna pieśni i muzykowania na Śląsku". W 2003 roku nominowana przez Gminę Wilkowice do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. W 1999 roku nominowany do tej nagrody był z kolei sam Chór Cantica. 


Władysław Dutka

Władysław Dutka

Władysław Dutka na świat przyszedł 28 kwietnia 1934 r. Przez całe swe życie związany z Bystrą. Jeden z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Bystrej i współinicjator Dni Bystrej. Od 2005 roku członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra "Bystrzańska Inicjatywa". Członek Związku Represjonowanych Politycznie byłych Żołnierzy-Górników.

Jan Cholewa

Jan Cholewa

Jan Cholewa urodził się 21 grudnia 1945 r. w Gromcu (woj. małopolskie). Po ukończeniu szkoły podstawowej zamieszkał w Wilkowicach i podjął naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Bielsku-Białej. Od 1990 r. członek OSP w Wilkowicach. Członek Zarządu KR Wilkowice oraz RN SKR Wilkowice, pełnił funkcję członka rady sołeckiej w Wilkowicach oraz członka spółki wodociągowej. Brał udział w gazyfikacji gminy z ramienia Społecznego Komitetu Gazyfikacji Gminy Wilkowice. Brał również czynny udział w pracach Społecznego Komitetu Telefonizacji Gminy, dzięki któremu ilość telefonów na terenie gminy z 400 wzrosła do 1200. Wieloletni Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Białej.  Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa śląskiego. Dzięki zaangażowaniu w pożarnictwie ochotniczym w 2012 roku został wybrany Członkiem Zarządu Wojewódzkiego oraz delegatem na Zjazd Krajowy Związku OSP RP.

Wójt Gminy Wilkowice w latach 1990-2006. W czasie pełnienia obowiązków Wójta Gminy Wilkowice doprowadził m.in. do: wybudowania składowiska odpadów komunalnych i powołania Spółki „EKOŁAD”, rozpoczęcia procesu kanalizacji gminy czy też rozbudowania sieci wodociągowej w Bystrej i Wilkowicach oraz do powołania Spółki Wodociągowej w Mesznej.

Wielokrotnie doceniany i nagradzany, między innymi: 

- Odznaka „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych więźniów” – 1997 r.,

- Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 2002 r.,

- Złoty Krzyż Zasługi – 2005 r.,

- Złota Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” – 2006 r.,

- Srebrna Odznaka Związku Inwalidów Wojennych – 2006 r.,

- Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2011 r.,

- Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – 2015 r.

Franciszek Prochot (1932-2018)

Franciszek Prochot (1932-2018)

Franciszek Prochot urodził się 15 października 1932 r. Zmarł 1 października 2018 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Bystrej Krakowskiej. W 1956 roku zamieszkał w Bystrej, gdzie wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. W latach 1972-78 pełnił funkcję Prezesa OSP w Bystrej. Ponownie do pełnienia tej funkcji powołano go w roku 1991 i sprawował te obowiązki do 11 lutego 2006 r., decydując się na ich zakończenie ze względu na stan zdrowia. W latach 1994-2002 radny Rady Gminy Wilkowice. Uhonorowany najwyższymi odznaczeniami Straży Pożarnej oraz Złotym Znakiem Związku.

Do historii Gminy Wilkowice przeszedł w głównej mierze za sprawą trwającego pół wieku zaangażowania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej. Będąc Prezesem tej organizacji dał się poznać jako wyjątkowo sprawny organizator, dobry gospodarz oraz mentor kolejnych pokoleń strażaków-ochotników. Angażował do społecznej działalności dużą liczbę nowych druhów, rekrutując ich często już w wieku przedszkolnym. Wielu z Jego podopiecznych osiągało sukcesy w służbach pożarniczych. Dzięki Jego zaangażowaniu na terenie Domu Strażaka poczyniono, między innymi, ważną inwestycję wymiany dachu.

Władysława Rączka

Władysława Rączka

Władysława Rączka urodziła się 7 lipca 1930 r. Jedna z najaktywniejszych działaczek społecznych Wilkowic. Od lat 60-tych związana z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach, W latach 1981-2014 była Przewodniczącą tego Koła. W 2014 r. otrzymała tytuł Honorowej Przewodniczącej Koła. Wieloletnia działaczka Kółka Rolniczego w Wilkowicach (między innymi jego Wiceprezes) oraz długoletnia księgowa i kasjerka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach. 

Pani Władysława Rączka to osoba zawsze podkreślająca ważną rolę kobiet w wiejskiej społeczności. W trakcie swojej społecznej aktywności realizowała szereg inicjatyw na ich rzecz, jak choćby szkolenia dla mieszkanek gminy z zakresu nowoczesnego gospodarowania czy też prowadzenia gospodarstwa domowego. Współorganizatorka ważnych w życiu gminy wydarzeń, takich jak konkursy "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" czy Gminne Święto Plonów. 

Wyróżniona licznymi odznaczeniami, w tym między innymi:
- Srebrna Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2008),
- Złoty (2003 r.) i Brązowy (1995 r.) Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
- Odznaka za Zasługi dla Kółek Rolniczych (2008),
- Odznaka Zasłużony dla Spółdzielczości (1996).
Anna Maślanka

Anna Maślanka

Anna Maślanka urodziła się 25 stycznia 1941 r. Aktywna działaczka samorządowa i społeczna. Inicjatorka działalności bystrzańskich stowarzyszeń - Towarzystwa Przyjaciół Bystrej oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra "Bystrzańska Inicjatywa". Wieloletnia Prezes "Bystrzańskiej Inicjatywy". Była członkini "Chóru Cantica". Radna Gminy Wilkowice pięciu kadencji (1998-2018).
W latach 1998-2002 Przewodnicząca Rady Gminy. Była Kierownik Rozlewni Wody w Spółdzielni "Bystrzanka". Przedsiębiorca i filantrop. 

Znana ze swojej wyjątkowej, społecznej aktywności. Zainicjowała powstanie wielu obiektów na terenie Bystrej, między innymi: Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk", biwaku czy też parku tematycznego poświęconego pamięci Juliana Fałata. Fundatorka "Juliana" - corocznej nagrody dla najlepszego ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrej im. Juliana Fałata. Mecenas lokalnej sztuki ludowej. Z Jej inicjatywy na terenie Bystrej pojawiła się duża liczba "witaczy" i innych drewnianych rzeźb autorstwa lokalnych mistrzów dłuta, a do kalendarza na stałe weszły takie wydarzenia jak Jarmark Sztuki Regionalnej. Mocno zaangażowana w życie społeczne Bystrej, współpracując z działającymi na jej terenie organizacjami.


Zbigniew Banet

Zbigniew Banet


Zbigniew Banet urodził się 23.01.1940 r. w okupowanej przez Niemców Warszawie, gdzie spędził dzieciństwo, aż do Powstania Warszawskiego. Z Gminą Wilkowice związany jest od 1946 roku, kiedy to rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr1 w Bystrej. Pochwalić może się tytułem naukowym dr inż. n. technicznych na Wydziale Mechanicznym i Energetycznym Politechniki Śląskiej. Pracował m.in. jako dyrektor wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej czy też główny specjalista ds. technicznych w Beskidzkiej Agencji Poszanowania Energii.

Zbigniew Banet od grudnia 1983 roku jest prezesem Klubu Sportowego „Klimczok-Bystra”, którego wychowankami, za jego kadencji są liczni, wybitni sportowcy. Wśród nich należy wymienić Łukasza Kruczka - olimpijczyka z Nagano i aktualnego trenera Kadry Narodowej kobiet w skokach narciarskich, Agnieszkę Szymańczak – olimpijkę z Soczi i multimedalistkę Mistrzostw Polski, Pawła Klisza – olimpijczyka z Soczi, czy też aktualnego członka Kadry Narodowej w skokach narciarskich – Jakuba Wolnego.Prezes Banet od wielu lat prowadzi szeroko zakrojoną społeczną działalność na terenie Gminy Wilkowice oraz powiatu bielskiego. Dzięki jego staraniom ukończony został remont siedziby Klubu „Klimczokówka”. W 2010 roku, dzięki wieloletnim staraniom i wysiłkom Prezesa Baneta, do użytku został oddany kompleks skoczni narciarskich HS-19 i HS-31 wraz z zapleczem sędziowskim w Bystrej. 

Zbigniew Banet jest m.in. laureatem prestiżowej Nagrody Starosty Bielskiego im. Józefa Londzina w roku 2015. W roku 2019 otrzymał też Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznawany przez Prezydenta RP.

Najnowsze wiadomości z Wilkowic: