Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

BEZPIECZEŃSTWO NA OBSZARACH WODNYCH

W związku ze zbliżającym się okresem letnim, a także na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszar wodnych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.


Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

 1. zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
 2. stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego;
 3. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;
 4. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
 5. bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.


Oznaczenia kolorów flag:

 • flaga biała - kąpiel dozwolona;
 • flaga czerwona - zakaz kąpieli.


Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:

 • temperatura wody wynosi poniżej 14°C;
 • widoczność jest ograniczona do 50 m;
 • szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;
 • występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;
 • występują silne prądy wsteczne;
 • trwa akcja ratownicza;
 • prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;
 • występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;
 • występują wyładowania atmosferyczne.

Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego!


Zachowaj ostrożność nad wodą:

 • Kąp się tylko w miejscach oznakowanych.
 • Przestrzegaj zasad i zapoznaj się z regulaminem kąpieliska.
 • Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
 • Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich.
 • Nie skacz do wody w miejscach nieznanych.
 • Jeśli zauważysz, że ktoś tonie – natychmiast wezwij pomoc.

Ponadto przypominamy, że Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej uruchomiło numer ratunkowy nad wodą 604 900 300. Numer ten jest przeznaczony dla osób potrzebujących pomocy na obszarach wodnych miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego w województwie śląskim.

Planując wypoczynek nad wodą, zapoznaj się z poniższymi radami i wskazówkami, które pozwolą Ci uniknąć niepotrzebnej tragedii oraz spędzić bezpiecznie wakacje i czas wolny.


Rady dla wypoczywających nad wodą

 1. Najbezpieczniejsza jest kąpiel w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników WOPR lub funkcjonariuszy Policji Wodnej.
 2. Nie korzystaj z kąpieli w gliniankach, stawach, na żwirowiskach – mogą być bardzo zanieczyszczone, zarośnięte i głębokie; w razie zagrożenia nikt Cię nie usłyszy.
 3. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych (mostów, zapór, portów itp.)
 4. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym wypoczywasz.
 5. Dobrze jest znać oznaczenia obowiązujące na kąpielisku: biała flaga – kąpiel dozwolona, czerwona flaga – kąpiel zabroniona, brak flagi – nie ma dyżuru ratowników.
 6. Jeśli Twoje dzieci są w wodzie, miej nad nimi ciągły nadzór (na moment nie spuszczaj ich z oka), nawet wtedy, gdy umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem.
 7. Obecność ratowników nie zwalnia rodziców lub opiekunów z obowiązku pilnowania dziecka. Odpowiedzialność za swoje dzieci zawsze ponoszą rodzice.
 8. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni Celsjusza, najlepsza temperatura to 22-25 stopni.
 9. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
 10. Nie skacz do wody, gdy skóra jest nagrzana po bezpośrednim kontakcie ze słońcem. Przed wejściem do wody skorzystaj z prysznica lub stopniowo ochlap klatkę piersiową, szyję i nogi – unikniesz wtedy wstrząsu termicznego, skurczu lub omdlenia.
 11. Nie przebywaj też za długo w wodzie, gdyż grozi to wychłodzeniem organizmu. Po wyjściu z wody trzeba się osuszyć i przebrać w suche ubranie.
 12. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania i zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych.
 13. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, gdy nie wiesz, jaka jest głębokość wody i jak ukształtowane jest dno. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem! Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki na tzw. główkę. Pamiętaj też, żeby nie popychać innych kąpiących się i wypoczywających.
 14. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
 15. Nie pływaj na czczo lub bezpośrednio po posiłku.
 16. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, daleko od brzegu, podobnie jak inne gumowe zabawki (np. koło, rękawki, pontony).
 17. Pływanie po zapadnięciu zmroku oraz w nocy jest bardzo niebezpieczne.
 18. Korzystaj jedynie z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego.
 19. Na brzegu, szczególnie w słońcu, noś nakrycie głowy, smaruj się filtrami ochronnymi. Najlepiej opalaj się w ruchu, np. grając w piłkę.
 20. Jeżeli jesteś świadkiem udzielania pomocy człowiekowi wyciągniętemu z wody - nie przeszkadzaj ratownikom, nie komentuj ich działań, nie traktuj tej sytuacji instruktażowo. Tu toczy się walka o życie ludzkie.
 21. Bawiąc się w wodzie, nie zakłócaj wypoczynku innym. Zadbaj o czyste kąpielisko - nie wrzucaj do wody żadnych śmieci, butelek, papierków, opakowań.
 22. Nie krzycz nad wodą, nie rób niepotrzebnego hałasu, nie wzywaj pomocy dla żartu. Jeśli widzisz, że ktoś w wodzie lub na brzegu potrzebuje pomocy ratownika, najlepiej unieś obie ręce, krzyżuj i rozkładaj je nad głową.
 23. Podczas pływania kajakiem, łódką czy żaglówką, pamiętaj zawsze o założeniu dziecku kamizelki ratunkowej z kołnierzem, która musi być dopasowana do jego wagi i wzrostu oraz koniecznie zapięta.
 24. Dobrze jest wpisać do telefonu numer ratunkowy nad wodą -  601 100 100. W razie wypadku zadzwoń, podając miejsce zdarzenia, opisując sytuację, stan osób poszkodowanych i ich liczbę. Koniecznie podaj swoje nazwisko. Nigdy nie przerywaj pierwszy rozmowy z dyżurnym!Źródło:

https://www.gov.pl/web/kgpsp/bezpieczny-wypoczynek-nad-woda

Sprawdź gdzie można bezpiecznie wypoczywać nad wodą:  serwis kąpieliskowyLista prawie 700 kąpielisk dostępnych w sezonie letnim 2023

Wody Polskie poinformowały o wyznaczeniu prawie 700 kąpielisk, które będą dostępne w sezonie letnim 2023. Kąpieliska wskazały poszczególne gminy.

Wody Polskie są jedną z instytucji, które uczestniczą w procesie wyznaczania kąpielisk, wyrażając opinię do projektu uchwały wykazu kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy, który przekazują Wodom Polskim przedstawiciele samorządu terytorialnego - wójt, burmistrz lub prezydenta miasta. 

Pozytywnie zaopiniowane kąpieliska mogą funkcjonować w sezonie letnim, czyli od 1 czerwca do 30 września, choć, jak zaznaczają Wody Polskie, terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. 

„Wyznaczone strefy do pływania, nadzór ratownika wodnego oraz kontrola jakości wody sprawiają, że kąpieliska są miejscami, w których całe rodziny bez obaw mogą odpoczywać i korzystać z rekreacji wodnej” – napisano w komunikacie Wód Polskich.

Prawo wodne przewiduje możliwość utworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli definiowanych jako wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem - gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska). Miejsca te mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje na temat kąpielisk są dostępne w systemie informacyjnym prezentującym na mapie Polski wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk oraz przedstawiającym aktualne informacje o jakości wody w kąpieliskach i infrastrukturze kąpielisk. Na portalu znajdują się również informacje o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk oraz opracowanie dotyczące zagrożeń związanych z nadmiernym zakwitem sinic. Więcej na stronie: https://sk.gis.gov.pl/

 

Wykaz punktów kontroli autobusów - wakacje 2023

https://policja.pl/pol/aktualnosci/232600,Wykaz-punktow-kontroli-autobusow-wakacje-2023

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wakacji jest priorytetem polskiej Policji. Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących je na letni wypoczynek.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.

Podczas kontroli sprawdzany jest przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)

Kontrola autobusów w powiecie bielskim: 

KMP w Bielsku-Białej – dolna płyta dworca PKS Bielsko, skrzyżowanie z ul. Lipową, tel. 47 857 12 90, 47 857 12 55BEZPIECZEŃSTWO NA SŁOŃCU

Łap słońce z głową

Złote zasady ochrony przed promieniowaniem UV:

- Stosuj na skórę krem z filtrem UV co 2 godziny oraz po wyjściu z wody

- Unikaj przebywania na słońcu miedzy godziną 10:00 a 14:00

- Zakładaj okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV

- Noś przewiewną odzież osłaniającą skórę przed słońcem

- Pamiętaj o nakryciu głowy (czapka / kapelusz)

Ciesz się słonecznymi dniami, dbając jednocześnie o swoje bezpieczeństwo!

- Niewielkie ilości promieniowania słonecznego są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D, jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych

- Poparzenia słoneczne spowodowane promieniowaniem UVB mogą uszkodzić komórki skóry i przyczynić się do rozwoju czerniaka – nowotworu złośliwego skóry

- Im jaśniejsza cera, tym wrażliwsza na działanie promieni słonecznych

- Należy chronić niemowlęta i dzieci przed nadmiernym promieniowaniem UV i uczyć je bezpiecznego korzystania ze słońca

- Korzystanie z solarium jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia młodzieży i jest niedozwolone przed ukończeniem 18 roku życia

Negatywne skutki zdrowotne nadmiernego promieniowania ultrafioletowego:

- poparzenia skóry

- fotostarzenie się skóry

- fotoalergia

- nowotwory skóry np. czerniak

- fotodermatozy – nienowotworowe choroby skóry

- przebarwienia skóry

- choroby oczu

Ulotka: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Infografika zawiera treść:

Łap słońce z głową

Złote zasady ochrony przed promieniowaniem UV:

- Stosuj na skórę krem z filtrem UV co 2 godziny oraz po wyjściu z wody

- Unikaj przebywania na słońcu miedzy godziną 10:00 a 14:00

- Zakładaj okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV

- Noś przewiewną odzież osłaniającą skórę przed słońcem

- Pamiętaj o nakryciu głowy (czapka / kapelusz)

Ciesz się słonecznymi dniami, dbając jednocześnie o swoje bezpieczeństwo!

- Niewielkie ilości promieniowania słonecznego są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D, jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych

- Poparzenia słoneczne spowodowane promieniowaniem UVB mogą uszkodzić komórki skóry i przyczynić się do rozwoju czerniaka – nowotworu złośliwego skóry

- Im jaśniejsza cera, tym wrażliwsza na działanie promieni słonecznych

- Należy chronić niemowlęta i dzieci przed nadmiernym promieniowaniem UV i uczyć je bezpiecznego korzystania ze słońca

- Korzystanie z solarium jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia młodzieży i jest niedozwolone przed ukończeniem 18 roku życia

Negatywne skutki zdrowotne nadmiernego promieniowania ultrafioletowego:

- poparzenia skóry

- fotostarzenie się skóry

- fotoalergia

- nowotwory skóry np. czerniak

- fotodermatozy – nienowotworowe choroby skóry

- przebarwienia skóry

- choroby oczu

Ulotka: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KLESZCZY

Przenoszą groźne choroby – najczęściej boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu

Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy!

- Stosuj środki odstraszające (repelenty)! Uważnie czytaj instrukcje i postępuj zgodnie z zaleceniami ich producentów

- Twoje ubranie twoją ochroną! Idziesz do lasu – wybierz ubranie z długim rękawem, długimi nogawkami i pełne obuwie, wybierz jasne kolory ubrań, by w porę zauważyć i usunąć kleszcza

- Bądź czujny – unikaj miejsc bytowania kleszczy! Nie siadaj na ściętych pniach, nie kładź się na trawie i pod drzewami, po powrocie do domu zmień ubranie i obejrzyj całe ciało

- Znalazłeś u siebie kleszcza? Nie panikuj! Usuń go jak najszybciej – jeżeli potrafisz samodzielnie – najlepiej odpowiednim przyrządem wg instrukcji lub skontaktuj się z personelem medycznym

Pamiętaj!

Przed kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM) najskuteczniej chroni szczepienie! Na chwilę obecną nie ma szczepionki przeciw boreliozie.

Powyższe zasady stanowią tarczę ochronną przeciwko chorobom odkleszczowym

Ulotka: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach


Pozostałe aktualności: