Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka


W dniu 19.04.2023r. została podpisana umowa na realizację inwestycji „Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka”.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę łącznika dla powiązania ulic Fałata i Klimczoka o długości ok. 99,14 m,

- przebudowę ulicy Klimczoka na długości ok. 109,29 m,

- budowę 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

- budowę obiektu mostowego na potoku Białka w ciągu planowanego łącznika o rozpiętości 17,5 m, długości 18,31 m,

-regulację koryta cieku Białka wraz z umocnieniem skarp i dna,

-budowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotów do potoku,

- przebudowę kolidującej sieci gazowej,

- przebudowę kolidującej sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia ulicznego na długości projektowanego łącznika (budowa linii o długości ok. 122 m wraz z zabudową trzech słupów z oprawami typu LED),

- przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej,

-budowę kanału technologicznego,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.


Całkowita wartość robót budowlanych: 5.486.775,18 zł
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 5.212.436,42 zł ( 95% )
Wartość wkładu własnego: 274 338,76 zł ( 5% )


Termin realizacji robót budowlanych: 12 miesięcy do 19.04.2024r.

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Budowlany "MOSTBUD" - Eugeniusz Klimczak - ul. Złoty Potok 46, 43-318 Bielsko-Biała


Pozostałe aktualności: