Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


Charakterystyka Referatu

Referat Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe realizuje zadania z zakresu ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych, zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej a także ochroną informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.


Lista załatwianych spraw:

1) zarządzanie kryzysowe

2) obrona cywilna

3) sprawy obronne i wojskowe

4) ochrona przeciwpożarowa

5) informacje niejawne


Referat Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe jest referatem, który swe działania opiera przede wszystkim na wykonywaniu zadań jakie zostały nakreślone Wójtowi Gminy – Szefowi Obrony Cywilnej Gminy.


Ponadto Referat realizuje zadania nakreślone przez inne organa administracji państwowej i samorządowej. Realizacja zadań wykonywana jest przez cały rok.

W związku z powyższym w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:


telefon: 33 499 00 77 lub 664-969-663

strona: wilkowice.pl

email: mdzimierska@wilkowice.pl

adres: ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice

Pozostałe aktualności: