Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej


Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Wilkowice. Przedmiotem jego działalności jest podstawowa opieka zdrowotna. W Ośrodku Zdrowia pracują lekarze interniści, lekarze rodzinni, pediatrzy. Opiekę pielęgniarską sprawują pielęgniarki środowiskowe, a nad położnicami i noworodkami czuwa położna. SGZOZ zatrudnia też opiekującą się dziećmi w naszych szkołach pielęgniarkę szkolną.


Adres:
ul. Wyzwolenia 18
43-365 Wilkowice


Kontakt:
Tel.: 33/817 12 42, 33/817 08 32, 696 050 760
E-mail: przychodnia@sgzozwilkowice.pl

Strona internetowa: www.sgzozwilkowice.pl
 

Pozostałe aktualności: