Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczane zostają również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Program stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Więcej informacji na temat POIiŚ 2014-2020 znajduje się w dedykowanym serwisie pod adresem: www.pois.gov.pl  

Pozostałe aktualności: