Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

jak założyć firmę?


Złożenia wniosku o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej można dokonać w następujący sposób:

  • zalogować się do CEIDG ( www.ceidg.gov.pl ), wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (przedsiębiorcy posiadający podpis elektroniczny lub profil zaufany),
  • zalogować się do CEIDG – wypełnić wniosek on-line, wydrukować i złożyć go w wybranym urzędzie gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i złożyć go w wybranym urzędzie gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym,
  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranego urzędu gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.


Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Pozostałe aktualności: