Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Skarbnik Gminy

Aleksandra Kastelik 

Kontakt:
Pokój: 215
Tel. 33/499 00 77 
E-mail: skarbnik@wilkowice.pl


Skarbnik Gminy uczestniczy w przygotowywaniu przez Wójta projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej, nadzoruje wykonanie uchwały budżetowej i zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, opracowuje sprawozdania finansowe i składa kontrasygnatę na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania finansowe Gminy. Skarbnik w naszym Urzędzie kieruje Referatem ds. Finansów i Budżetu.

Funkcję Skarbnika Gminy Wilkowice od 29 września 2017 roku pełni Aleksandra Kastelik, powołana na to stanowisko Uchwałą nr XL/320/2017 Rady Gminy z dnia 27 września 2017

Pozostałe aktualności: