Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

SESJE RADY GMINY


TERMINY SESJI RADY GMINY

Sesję Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady. O zwołaniu sesji Rady Gminy jej Przewodniczący powinien powiadomić każdego z radnych, na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem sesji. Informacja ta przedstawiania jest również mieszkańcom za pomocą strony internetowej Urzędu.

W Gminie Wilkowice sesje Rady Gminy odbywają się zwykle raz w miesiącu. Ich termin stanowi najczęściej ostatnia środa wypadająca w danym miesiącu.


DOKUMENTACJA Z SESJI

Przewodniczący Rady Gminy przygotowuje protokół z każdej sesji.

Protokoły z sesji Rady Gminy Wilkowice dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszego Urzędu dostępne są do wglądu mieszkańców imienne wykazy głosowań radnych oraz ich interpelacje i zapytania.    


TRANSMISJE I NAGRANIA Z SESJI

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, samorządy mają obowiązek transmisji, nagrywania oraz udostępniania nagrań obrad rady gminy, miasta, powiatu czy też sejmiku województwa.

Transmisje obrad Rady Gminy Wilkowice oraz archiwum nagrań z sesji Rady Gminy dostępne są TUTAJ.

Pozostałe aktualności: