Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

TERRORYZM

Pojęcie terroryzmu najczęściej definiowane jest jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań.


Co robić w sytuacji zagrożenia?:

Należy zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Dotyczy to przede wszystkim miejsc publicznych, np.: supermarketów, środków komunikacji publicznej, imprez masowych.


Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie?

 • rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób,
 • pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki,
 • samochody, a zwłaszcza furgonetki parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów i miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń.


Najważniejsze zasady, o których trzeba pamiętać:

 • nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki,
 • powiadom stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu),
 • jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do poleceń osób kierujących
 • operacją,
 • zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki opuść niebezpieczną strefę,
 • nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom (policji, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu).


Przygotowanie ataku i narzędzi ataku:

 • zwracaj uwagę na obcokrajowców, którzy wynajmują mieszkania na krótki okres; poświęć również uwagę nagłemu zwiększeniu aktywności w miejscach publicznych, zwiększonej liczbie odwiedzin obcokrajowców, szczególnie zachowujących się nietypowo i nerwowo,
 • zwróć uwagę na osoby, które kupują lub przewożą znaczne ilości materiałów chemicznych i składują je w mieszkaniach lub innych miejscach nie związanych z legalną produkcją przemysłową.


Rozpoznanie celów

 • zwróć uwagę na osoby, które filmują lub fotografują obiekty przemysłowe, węzły komunikacyjne, obiekty rozrywkowe, centra handlowe, wieżowce i miejsca kultu religijnego,
 • zwróć uwagę szczególnie na osoby, które długo przebywają w jakimś miejscu użyteczności publicznej (centra handlowe i rozrywkowe) i nie zachowują się zgodnie z przeznaczeniem tych obiektów, a jedynie prowadzą obserwację otoczenia.


Przeprowadzenie ataku

 • zwróć uwagę na osoby zachowujące się w sposób dziwny, nerwowy, odbiegający od innych,
 • zwracaj uwagę na pozostawiony bez opieki bagaż, torby, plecaki, pakunki,
 • zwracaj uwagę na osoby ubrane nieodpowiednio do pogody, np. noszące w czasie upału grube, maskujące okrycie,
 • zwracaj uwagę na nieodpowiednio zaparkowane pojazdy, np. w pobliżu wejść do centrów handlowych, tuż pod kościołem itp. oraz na ich kierowców.


Źródło: MSW

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.gov.pl/web/mswia/system-antyterrorystyczny-rp

Pozostałe aktualności: