Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
 • Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka"  w roku 2019

W ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w roku 2019 Gmina Wilkowice otrzymała dofinansowanie na pięć zadań:

1. Zadanie "Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej" - na wniosek Sołtysa wsi Bystra
 • 6 000,00 zł dofinansowania
 • 12 0000,00 zł całkowita wartość zadania


2. Zadanie "Zakup reprezentacyjnej odzieży sportowej z elementami identyfikacji regionalnej na potrzeby zawodników Klubu Sportowego „Bystra” w Bystrej" - na wniosek Sołtysa wsi Bystra

 • 6 000,00 zł dofinansowania
 • 12 0000,00 zł całkowita wartość zadania3. Zadanie "Zakup reprezentacyjnych – zimowych strojów sportowych dla zawodników Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok Bystra”" - na wniosek Sołtysa wsi Bystra

 • 8 000,00 zł dofinansowania
 • 16 0000,00 zł całkowita wartość zadania

 4. Zadanie „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy tzw. Starej Szkole w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 266” - na wniosek Sołtysa wsi Wilkowice

 • 20 000,00 zł dofinansowania
 • 40 0000,00 zł całkowita wartość zadania5.    Zadanie "Budowa piłko-chwytu od strony wschodniej przy boisku wielofunkcyjnym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej wraz z posadowieniem na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej tablicy pamiątkowej związanej z obchodami 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego" - na wniosek Sołtysa wsi Meszna

 • 20 000,00 zł dofinansowania
 • 40 0000,00 zł całkowita wartość zadania

Pozostałe aktualności: