GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH

Adres:
ul. Parkowa 10
43-365 Wilkowice

Godziny pracy:
Od poniedziałku do czwartku od 7.00 do 15.30, w piątek od 7.00 do 13.00

Dyrektor Ośrodka przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu .

Kontakt:
Tel.: 33/443 22 55
Fax: 33/817 17 76
E-mail: sekretariat@gops.wilkowice.pl

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej GOPS:  /gopswilkowice/SkrytkaESP

Numery wewnętrzne:
100
Pracownik Socjalny – projekt
101
Świadczenia Rodzinne - przyjmowanie wniosków
102
Pracownik Socjalny, Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
103
Koordynator pracowników socjalnych
104
Pracownik Socjalny - Karta Dużej Rodziny
200
Księgowość
201
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
202
Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne
204
Dyrektor GOPS
204
Sekretariat
300
Asystent Rodziny

Telefony komórkowe:
513 098 766 -
Świadczenia Rodzinne - przyjmowanie wniosków
507 039 027 -
Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne
510 185 607 -
Pracownik Socjalny – projekt
510 185 475 -
Pracownik Socjalny, Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
512 123 065 -
Sekretariat

Konto bankowe: 
34 8133 0003 0001 6913 2000 0001