Od 1 lipca br. działa Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Utworzenie tej bazy ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. CEEB będzie istotnym narzędziem wspierającym starania o poprawę jakości naszego powietrza. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW należy zgłosić do CEEB wypełniając odpowiednią deklarację.

W przypadku nowego budynku, w którym zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni. Pamiętajmy, że złożenie deklaracji ma charakter obowiązkowy.

Formularz można wypełnić elektronicznie na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ lub złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Formularze deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy w Wilkowicach oraz na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq