Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”

Gminy Ośrodek Kultury „Promyk” swoją oficjalną działalność rozpoczął 1 maja 2015 roku.  Przedmiotem działalności jednostki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie, promowanie sztuki i kultury oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej, zaspakajanie, rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i historycznej oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego Gminy Wilkowice. 

Siedzibę Ośrodka stanowi budynek przy ul. Juliana Fałat 2k w Bystrej, w którym niegdyś mieściło się przedszkole oraz kino. Dziś to nowoczesny obiekt, posiadający salę zajęciową wraz z zapleczem, pomieszczenia administracji i dyrekcji czy też salę widowiskową wraz z zapleczem dla artystów i szatnią dla widzów. Budynek nie posiada barier architektonicznych, wyposażony jest w podjazd, windę oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sala widowiskowa naszpikowana jest najnowocześniejszymi rozwiązaniami, obejmującymi profesjonalny system nagłośnienia, oświetlenia i projekcji obrazu. Pozwala to na szerokie wykorzystanie sali – wystawienie sztuki teatralnej, występ zespołu muzycznego oraz projekcję filmów. 

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”, poza swoją siedzibą, administruje też czterema innymi obiektami kulturalnymi na terenie Gminy Wilkowice: Galerią Sztuki Regionalnej w Bystrej, Izbą Regionalną "Stara Stolarnia" w Bystrej, Meszniańskim Ośrodkiem Kultury "Nad Borami" w Mesznej oraz Starą Szkołą w Wilkowicach-Huciskach.


Adres:
ul. Juliana Fałata 2k
43-360 Bystra 


Kontakt:
Tel.: 33/817 07 73, 603 410 661
E-mail: gok@gok.wilkowice.pl

Profil Facebook: www.facebook.com/GOK.Promyk

Strona internetowa: www.gok.wilkowice.pl


Dyrektor GOK „Promyk”:

Agnieszka Sech-Brzóska
E-mail: dyrektor@gok.wilkowice.pl


Najnowsze wiadomości z Wilkowic: