Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”

Gminy Ośrodek Kultury „Promyk” swoją oficjalną działalność rozpoczął 1 maja 2015 roku.  Przedmiotem działalności jednostki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie, promowanie sztuki i kultury oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej, zaspakajanie, rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i historycznej oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego Gminy Wilkowice. 

Siedzibę Ośrodka stanowi budynek przy ul. Juliana Fałat 2k w Bystrej, w którym niegdyś mieściło się przedszkole oraz kino. Dziś to nowoczesny obiekt, posiadający salę zajęciową wraz z zapleczem, pomieszczenia administracji i dyrekcji czy też salę widowiskową wraz z zapleczem dla artystów i szatnią dla widzów. Budynek nie posiada barier architektonicznych, wyposażony jest w podjazd, windę oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sala widowiskowa naszpikowana jest najnowocześniejszymi rozwiązaniami, obejmującymi profesjonalny system nagłośnienia, oświetlenia i projekcji obrazu. Pozwala to na szerokie wykorzystanie sali – wystawienie sztuki teatralnej, występ zespołu muzycznego oraz projekcję filmów. 

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”, poza swoją siedzibą, administruje też czterema innymi obiektami kulturalnymi na terenie Gminy Wilkowice: Galerią Sztuki Regionalnej w Bystrej, Izbą Regionalną "Stara Stolarnia" w Bystrej, Meszniańskim Ośrodkiem Kultury "Nad Borami" w Mesznej oraz Starą Szkołą w Wilkowicach-Huciskach.


Adres:
ul. Juliana Fałata 2k
43-360 Bystra 


Kontakt:
Tel.: 33/817 07 73, 603 410 661
E-mail: gok@gok.wilkowice.pl

Profil Facebook: www.facebook.com/GOK.Promyk

Strona internetowa: www.gokpromyk.pl


Dyrektor GOK „Promyk”:

Agnieszka Sech-Brzóska
E-mail: dyrektor@gok.wilkowice.plMeszniański Ośrodek Kultury "Nad Borami":

Budynek został oddany do użytku przez Władze Gminy Wilkowice 15 grudnia 2012 roku. Funkcjonuje głównie, jako siedziba meszniańskiej filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach, która mieści się na parterze. Służy również lokalnym stowarzyszeniom. Placówka ta posiada małą salę widowiskową na ok. 50 miejsc siedzących, salkę konferencyjną na ok. 20 miejsc siedzących, zaplecze gospodarcze dla Użytkowników oraz kuchnię.

 


"Stara Szkoła" w Huciskach:

W 2013 roku Gmina Wilkowice zrealizowała kolejną inwestycję na potrzeby rozwoju kultury w gminie, była to rozbudowa i remont „Starej Szkoły” na Huciskach w Wilkowicach. Budynek ten jest siedzibą, prężnie działającego lokalnie, Stowarzyszenia Kulturalnego Huciska, a także jest oblegany przez okolicznych Mieszkańców podczas organizowanych tam imprez i zajęć stałych. 


Pozostałe aktualności: