Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Uniwersytet III wieku


Seniorzy z Gminy Wilkowice mogą korzystać z oferty zajęć, znajdującej się na terenie Gminy, filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, która do życia powołana została na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Wilkowice a Akademią Techniczno-Humanistyczną z dnia 2 grudnia 2013. Jest to organizacja społeczna działająca w dziedzinie kultury, oświaty i ochrony zdrowia, przeznaczona dla osób starszych, bez względu na ich formalne wykształcenie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje wykłady i seminaria wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki, lektoraty języków obcych, koła zainteresowań czy też wycieczki turystyczne i krajoznawcze.

Więcej informacji na temat funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielsku-Białej oraz jego filii w Wilkowicach znaleźć można na stronie internetowej www.utw.ath.bielsko.pl


Kontakt:
Tel.: 33/827 93 78
E-mail: utw@ath.bielsko.pl


Aktualny harmonogram wykładów  

Aktualny harmonogram seminariów  

Pozostałe aktualności: