Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMIPROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na gminy obowiązek określenia corocznie, do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Mając na uwadze dobro zwierząt podobny program powstaje też co roku w Gminie Wilkowice, a jego główne założenia koncentrują się wokół zapewnienia zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt, zmniejszenia populacji zwierząt przez ich sterylizację albo kastrację, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz ich dokarmianie czy też zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych.

Aktualny "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilkowice na rok 2023"  uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 1 marca 2023 r.


Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wilkowice realizuje:

Stowarzyszenie "Futrzany Los"
34-300 Żywiec, ul. Kabaty 2
Tel.: 572 581 615


AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bielsku-Białej podjęły działania zapobiegawcze i monitorujące, jakimi są lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

Afrykański pomór świń (ASF) to nieuleczalna choroba świń i dzików. Choroba przenoszona jest najczęściej przez dzikie zwierzęta oraz ludzi – poprzez kontakt ze szczątkami padłych zwierząt.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców powiatu bielskiego, żeby w przypadku znalezienia padłego dzika lub jego szczątków niezwłocznie poinformować o tym fakcie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dni powszednie:

Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30 – 15:30,

czwartek: 8:00 – 17:00,

piątek:  8:00 – 15:00.

Tel.: 33/813 68 67, 33/813 68 68; 668 873 333

Telefon alarmowy: 668 873 333

E-mail: pczk@powiat.bielsko.pl                  

             wzk@powiat.bielsko.pl

Dni wolne:

Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej:

Tel.: 33/811 38 47, 33/811 38 46

e-mail: pspbielsko@katowice.kwpsp.gov.pl

Pozostałe aktualności: