Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Spółki wodociągowe

Zgodnie z zapisami Art. 441 Ustawy Prawo wodne Spółki wodne są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami.

Zadaniami Spółek wodnych są w szczególności wykonywanie, utrzymywania oraz eksploatacja urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do:

  • zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody;
  • ochrony wód przed zanieczyszczeniem,
  • melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach;
  • ochrony przed powodzią;
  • odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.

Na terenie Gminy Wilkowice funkcjonują trzy spółki wodociągowe:

Spółka Wodociągowa w Wilkowicach

Spółka Wodociągowa w Wilkowicach


Przewodniczący Zarządu: Bogusław Jakubiec

Adres
ul. Strażacka 3
43-365 Wilkowice

Kontakt
Tel.: 33/817 14 15
E-mail: biuro@wodociagi-wilkowice.pl

Godziny pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–14:00

Strona internetowa
www.wodociagi-wilkowice.pl

Spółka Wodociągowa w Mesznej

Spółka Wodociągowa w Mesznej


Przewodniczący Zarządu: Antoni Kufel

Adres
ul. Handlowa 29
43-360 Meszna

Kontakt
Tel/Faks.: 33/497 37 95, 885 423 602
E-mail: biuro@wodociagi-meszna.pl

Godziny pracy
Poniedziałek, Środa, Piątek: 9:00–13:00

Strona internetowa
www.wodociagi-meszna.pl

Konto bankowe
31 8133 0003 0000 1717 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Bystrej

Spółka Wodociągowa w Bystrej

Spółka Wodociągowa w Bystrej


Przewodniczący Zarządu: Bogusław Kajzer

Godziny pracy
Poniedziałek—Piątek: 7:00–15:00

Adres
ul. Klimczoka 269a
43-360 Bystra

Kontakt
Tel./Faks: 33/817 16 19
E-mail: sw@bystra.pl

Godziny pracy
Poniedziałek—Piątek: 7:00–15:00

Strona internetowa
www.sw.bystra.pl

Konto bankowe
31 8133 0003 0000 0941 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Bystrej

Pozostałe aktualności: