Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

WAŻNE TELEFONY

TELEFON ALARMOWY   112

POGOTOWIE RATUNKOWE    33 812 34 12

STRAŻ POŻARNA   47 851 01 00

POLICJA   47 857 06 40

STRAŻ GMINNA      33/443-22-55  wew. 105,    664 725 946

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE    994

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE    993

POGOTOWIE GAZOWE    992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE    991

WOPR    601 100 100

GOPR     601 100 300


Referat Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe w Urzędzie Gminy w Wilkowicach
W godzinach pracy Urzędu gminy tel. 33 4990077 
e-mail: mdzimerska@wilkowice.pl


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

centrala telefoniczna (33) 813 69 00, fax (33) 822 06 72

e-mail: pczk@powiat.bielsko.pl

Godziny Urzędowania:

Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30-15:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-17:00

Piątek: 7:30-14:00

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, obsługa programów unijnych:

tel. (33) 813-68-68, pok. 407

Sprawy obronne tel. (33) 813-68-69, pok. 406

Obrona cywilna i ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe :

tel. (33) 813-68-69, pok. 406


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej

ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko-Biała 

email: espbielsko@katowice.kwpsp.gov.pl

Telefon: 48 33 812 22 33,  478 510 104

Faks:  48 33 812 20 64,

Telefon:  48 33 822 83 10 - Stanowisko Kierowania

Pozostałe aktualności: