Rozbudowa i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej oraz przebudowa i utwardzenie istniejącego placu biesiadnego z przeznaczeniem na imprezy plenerowe 

Zakres inwestycji:

 1. Rozbudowę i przebudowę budynku Domu Strażaka w Bystrej (zadanie nr 1), w tym:
 • budowa pomieszczenia garażowego o jednej kondygnacji,
 • budowa dwukondygnacyjnego pomieszczenia magazynowego,
 • budowa windy osobowej z dostępem dla osób niepełnosprawnych z poziomu przyziemia na piętro i poddasze,
 • rozbudowa zaplecza kuchennego,
 • budowa zewnętrznych schodów prowadzących do pomieszczenia mieszkalnego,
 • budowa zewnętrznych schodów prowadzących do pomieszczenia magazynowego,
 • rozbiórka części istniejącej ściany zewnętrznej pomiędzy zapleczem kuchni a szybem windy,
 • przebudowa części istniejących ścian zaplecza kuchennego,
 • przebudowa wewnętrznych instalacji c.o., wod-kan, gazowej i elektrycznej.
 1. Przebudowę i utwardzenie istniejącego placu biesiadnego (zadanie nr 2), w tym:
 • przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej,
 • zabudowa separatora substancji ropopochodnych,
 • demontaż istniejącego oświetlenia terenu,
 • budowa oświetlenia terenu biesiadnego oraz zaplecza,
 •  budowa instalacji przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej,
 • budowa/przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni tłuczniowej,
 • budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z betonu asfaltowego,
 • przebudowa drogi za budynkiem OSP do projektowanego garażu z betonu asfaltowego,
 • budowa placu biesiadnego/parkingowego o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowa/przebudowa dojść o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowa parkingu za budynkiem amfiteatru o nawierzchni tłuczniowej,
 • budowa schodów terenowych,
 • nasadzenia, montaż ruchomych donic kwietnych,
 • montaż ławek parkowych,
 • przeniesienie istniejącego placu zabaw.

Całkowita wartość inwestycji: 6.388.770,37 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.700.000,00 zł

Termin realizacji: 07.11.2023r.

Wykonawca robót budowlanych: konsorcjum firm: „ARBUD” Anna Kluka-Lider Konsorcjum z siedzibą Al. Armii Krajowej 220 paw. 2, pok. 215, 43-300 Bielsko-Biała i „STARBUD” Krystyna Mierzwa - Członek Konsorcjum z siedzibą Al. Armii Krajowej 220 paw. 2, pok. 215, 43-300 Bielsko-Biała