Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

USUWANIE AZBESTU


GMINNY PROGRAM USUWANIA AZBESTU

W myśl postanowień Uchwały XI/76/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 5 października 2011 roku na terenie Gminy Wilkowice funkcjonuje „Gminny Program Usuwania Azbestu na lata 2011-2032” , który zgodny jest z kierunkami wyznaczonymi w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Poniżej do pobrania dostępny jest wzór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. 


Szczegółowych informacji w sprawie realizacji „Gminnego Program Usuwania Azbestu na lata 2011-2032” udziela:

Krystyna Skowrońska

Tel.: 33/499 00 77 wew. 5

E-mail: kskowronska@wilkowice.pl 


AZBEST - WARTO WIEDZIEĆ

Główną przyczyną szkodliwości azbestu nie jest jego skład chemiczny, a jego włóknista budowa. Podczas eksploatacji wyrobów zawierających azbest do powietrza uwalniane są włókna azbestu, które są niewidoczne gołym okiem i mogą się kilkukrotnie rozwarstwiać. Włókna te przedostają Się do układu oddechowego człowieka. Mniejsze włókna azbestu (mniej niż 5 mikrometrów) są wydalane z organizmy, jednak te większe (ponad 5 mikrometrów) pozostają w organizmie, gromadzą się w tkance płucnej człowieka i powodują zmiany chorobowe, bardzo często zmiany rakotwórcze. 

Emisja włókien azbestu może nastąpić przy takich pracach jak: usuwanie izolacji cieplnej, wymiana dachów oraz elewacji wykonanych z płyt a-c, czyszczenie i renowacja pokryć dachowych, prace hydrauliczne, naprawy przewodów wentylacyjnych, prace wyburzeniowe i rozbiórkowe, rozbiórki ścian działowych lub stropów ocieplonych, wyburzania obiektów o konstrukcji nośnej stalowej i żelbetowej z izolacją przeciwogniową wykonaną z miękkich płyt azbestowych, modernizacji pomieszczeń dźwigów.

Prace polegające na usuwaniu, zabezpieczaniu i przetwarzaniu wyrobów zawierających azbest, nie mogą być wykonywane przez osoby (np. właściciele lub użytkownicy nieruchomości) nie mające przygotowania, doświadczenia, znajomości specjalistycznych technik pracy, zabezpieczenia BHP, oraz kontroli nad emisją pyłu azbestowego. Osoby wykonujące tego typu prace muszą mieć specjalną zgodę administracyjną w postaci zatwierdzonego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Pozostałe aktualności: