Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej


W listopadzie 1930 roku oddano do użytku, wybudowany na malowniczym stoku Magurki w Wilkowicach, budynek Sanatorium Przeciwgruźliczego, które to w roku 1985 przemianowane zostało w Szpital Kolejowy. W 1998 roku, wskutek reform w służbie zdrowia, placówka została Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Zachowano jednak nazwę Szpital Kolejowy, jako symbol ciągłości i wysokiej jakości świadczonych usług medycznych.

Dziś w Szpitalu działają oddziały: wewnętrzny, oddział opieki paliatywnej, pulmonologiczny, neurologiczny (z pododdziałem udarowym), rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej i kardiologiczny. Wśród poradni specjalistycznych działają pulmonologiczna, kardiologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna oraz opieki paliatywnej. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla mieszkańców województwa śląskiego i ościennych.

Strona internetowa:  www.szpital-kolejowy.com

Dane teleadresowe:
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Tel.: 33/812 20 20
E-mail: biuro@szpital-kolejowy.com

Pozostałe aktualności: