Zastępca Wójta Gminy Wilkowice

Jacek Zając 

Kontakt:
Pokój: 015
Tel.: 33/499 00 77 
E-mail: wicewojt@wilkowice.pl

Zastępca Wójta Gminy przyjmuje mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Zastępca Wójta pełni obowiązki Wójta w czasie jego nieobecności oraz współdziała z Wójtem w sprawach bieżącego funkcjonowania Gminy i Urzędu. Zastępcy Wójta Gminy Wilkowice bezpośrednio podlega Referat Strategii i Promocji. Zastępca Wójta pełni też funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przewodniczącego Zespołu ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. 

10 grudnia 2018 roku na funkcję Zastępcy Wójta Gminy powołany został Jacek Zając.

Najnowsze wiadomości z Wilkowic: