Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Wójt Gminy Wilkowice

Maciej Mrówka

Kontakt:
Sekretariat Wójta Gminy
Pokój: 002/003
Tel.: 33/499 00 77
E-mail: sekretariat@wilkowice.pl

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek, w godz. 8:00-14:00.
Obowiązują wcześniejsze zapisy w sekretariacie (osobiście lub telefonicznie).

Wójt Gminy jednoosobowo sprawuje władzę wykonawczą, realizując uchwały Rady Gminy i kierując bieżącymi sprawami gminy. W realizacji zadań Wójtowi pomagają jego Zastępca, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy. Wójt ponadto reprezentuje Gminę na zewnątrz oraz odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Gminy, posiadając w tym zakresie szereg, przynależnych tylko jemu, kompetencji. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Jest kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt jako organ administracji publicznej wydaje decyzje, postanowienia i zaświadczenia, natomiast jako organ wykonawczy oraz kierownik Urzędu wydaje zarządzenia. Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice dostępne są do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Funkcję Wójta Gminy Wilkowice od 14 maja 2024 roku pełni Pan Maciej Mrówka, wybrany jednogłośnie w bezpośrednim głosowaniu przez Radę Gminy Wilkowice. 

Pozostałe aktualności: