INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2021 R. ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2021 roku w Gminie Wilkowice


INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2020 R. ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2020 roku w Gminie Wilkowice

Pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2020 roku w Gminie Wilkowice

Ogłoszenie w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2020 roku w Gminie Wilkowice

INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 R. ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2019 roku w Gminie Wilkowice

Pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2019 roku w Gminie Wilkowice

Ogłoszenie w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2019 roku w Gminie Wilkowice

INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 R. ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 roku w Gminie Wilkowice

Pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 roku w Gminie Wilkowice

Ogłoszenie w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 roku w Gminie Wilkowice

INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2017 R. ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2017 roku w Gminie Wilkowice

Ogłoszenie w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2017 roku w Gminie Wilkowice

Wykaz przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne wpisane do ewidencji szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonej przez Gminę Wilkowice

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Nr XLIII/357/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Wilkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

Uchwała Nr XLIII/357/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Wilkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania

Załączniki do pobrania:

Zał. Nr 1 – Wniosek o udzielenie dotacji na rok

Zał. Nr 2 - Informacja o liczbie uczniów w miesiącu

Zał. Nr 3 - Rozliczenie otrzymanej dotacji