Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
Tel. 33 499 00 77 wew. 9
Email: zosip@wilkowice.pl

Ponadto istnieje możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną e – PUAP:

/zosipwilkowice/SkrytkaESP


Dyrektor

Ewa Majdak - tel. 033 499 00 77 wew. 9

Z-ca Dyrektora

Barbara Jaworska - tel. (33) 499 - 00 - 77 wew. 9

Główny Księgowy

Iwona Orawczak - tel. 033 499 00 77 wew. 9

Księgowość

Kornelia Grzeszczuk - tel. (33) 499 - 00 - 77 wew. 9

Alicja Kopaczko - tel. (33) 499 - 00 - 77 wew. 9

Płace

Wioletta Caputa - tel. (33) 499 - 00 - 77 wew. 9

Dominika Kwiecień - tel. (33) 499 - 00 - 77 wew. 9

Oświata niepubliczna

Genowefa Włodarz - tel. (33) 499 - 00- 77 wew. 9


Inspektor ochrony danych  Krzysztof Drewniak