Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem działań ma być stworzenie bazy nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Gmina Wilkowice otrzymała środki finansowe na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"  w wysokości 339 000,00 zł.

Gmina Wilkowice otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 339 000,00 zł na realizację inwestycyjnych zadań  polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Poniżej podział środków według poszczególnych placówek (środki przyznawane są w zależności od ilości uczniów w szkołach):

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach - 83 400,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi - 60 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej - 60 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi - 75 600,00 zł

Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Mesznej - 60 000,00 zł