Gmina Wilkowice otrzymała w roku 2021 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości 27 000,00 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 33 750,00 zł.

Celem programu jest:

- zakup książek będących nowościami wydawniczymi 

- organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,

- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach – kwota dofinansowania 12 000,00 zł,

wkład własny 3 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 15 000,00 zł;


- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej – kwota dofinansowania 12 000,00 zł,

wkład własny 3 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 15 000,00 zł;


- Publiczne Przedszkole w Bystrej – kwota dofinansowania 3 000,00 zł,

wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 750,00 zł.


DZIAŁANIA PODJĘTE W NASZYCH PLACÓWKACH W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Przedszkole Publiczne w Bystrej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez MEN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

NPRCz-prezentacja - MEN